PL EN


2016 | 11 (802) | 85-97
Article title

Źródła pozyskiwania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych

Title variants
EN
Recruitment Sources in Polish Family Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto się poznania źródeł rekrutacji przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących obecnie w polskiej gospodarce. Ponadto celem badania było rozpoznanie zależności występujących pomiędzy wielkością polskich przedsiębiorstw rodzinnych, a źródłami pozyskiwania pracowników przez te przedsiębiorstwa. Przyjęto hipotezę zgodnie z którą wybór źródeł rekrutacji w przedsiębiorstwach rodzinnych jest istotnie uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Weryfikację hipotezy oraz realizację przyjętych celów osiągnięto w oparciu o badanie pierwotne.
EN
The aim of the publication is presenting some internal environmental factors affecting the competitiveness of baking industry enterprises. The source material for the analysis was the data collected during the survey conducted in 2016 among 77 companies. Enterprises of baking industry indicated that among the internal factors of competitiveness, production factors are the most important. Very important factors proved to be factors related to capital resources and physical resources, as well as factors in the area of sales and distribution. In turn, the least important internal factors is intellectual capital and management style.
Keywords
Contributors
  • dr Izabella Steinerowska- Streb, Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Jolanta Bernais, Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37ab1b7f-7fff-4e13-9d1f-417d28325e84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.