PL EN


2017 | XIX/1 | 123-134
Article title

PROBLEMY LINGWISTYCZNEGO OPISU KATEGORII PROTOTYPOWYCH (NA PRZYKŁADZIE KATEGORII POJĘCIOWEJ ROBAK)

Content
Title variants
DIFFICULTIES INVOLVED IN A LINGUISTIC DESCRIPTION OF PROTOTYPE CATEGORIES (THE CASE OF CONCEPTUAL CATEGORY ROBAK)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the Author’s method for describing prototype categories based on dictionary and corpora data. The case of the conceptual category ROBAK demonstrates that prototype theory’s standard and extended versions’ tools (distinguished by Georges Kleiber) are insufficient to reconstruct some conceptual categories. ROBAK is an example of an atypical category both collective and taxonomic. Within the approach presented in this paper the Author attempts to bring together the conceptualization of a prototype as a set of features and cue validity parameter as an indicator of importance of a single feature for the category. The Author proposes a set of steps leading to the reconstruction of the prototype structure of the category ROBAK. Those steps may also be employed to analyze other categories.
Year
Volume
Pages
123-134
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
References
 • Evans Vyvyan. 2009. Leksykon językoznawstwa kognitywnego. Przeł. Buchta M., Cierpisz M., Podhorodecka J., Gicala A., Winiarska J. Kraków: Universitas.
 • ISJP: Inny słownik języka polskiego. 2000. Red. Bańko M. T. I-II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kleiber Georges. 2003. Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne. Przeł. Ligara B. Kraków: Universitas.
 • NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego. W: www.nkjp.pl [Dostęp 21 III 2017].
 • SJPD: Słownik języka polskiego. 1958-1969. Red. Doroszewski W. T. I-XI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • SJPSz: Słownik języka polskiego. 1978-1981. Red. Szymczak M. T. I-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego. 1996. Red. Dunaj B. Warszawa: Wilga.
 • Taylor John. 2001, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Przeł. Skucińska A. Kraków: Universitas.
 • Tokarski Ryszard. 2014. Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego. 2003. Red. Dubisz S. T. I-IV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wierzbicka Anna. 1999. Język – umysł – kultura. Red. Bartmiński J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • WSJP: Wielki słownik języka polskiego PAN [online]. 2007. Red. Żmigrodzki P. Kraków. W: www.wsjp.pl [Dostęp 21 III 2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37b2ed4a-c553-41fd-a3af-5c42542d4ed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.