PL EN


2011 | 1(15) | 59-70
Article title

Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm

Authors
Content
Title variants
EN
The Impact Of Industrial Design On The Competitiveness Of Polish Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzornictwo przemysłowe jest istotnym czynnikiem determinującym konkurencyjność firm. W krajach, w których koszty pracy są wysokie, pozwala firmom na tworzenie wartości dodanej ich produktów. Inne oczekiwane aspekty stosowania wysokiej jakości dizajnu są związane z ergonomią, mającą pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa, dziedzictwem kulturowym i środowiskiem (poprzez dizajn zorientowany na uproszczenie przyszłej utylizacji produktów). W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 i 2010 r. wśród 280 polskich firm oraz 2088 konsumentów znających produkowane w nich wyroby. W ankietowanych firmach można zaobserwować wysoki poziom zrozumienia roli dizajnu w ich rozwoju (w 76% traktuje się tę rolę jako kluczową lub ważną); 70% przedstawicieli badanych firm deklaruje, że inwestowanie w dizajn jest opłacalne. Dla około połowy ankietowanych konsumentów dizajn odgrywa bardzo ważną rolę podczas podejmowania decyzji o zakupie produktów. Najważniejsze znaczenie dla nich w tym kontekście ma jakość produktu (średnia ocena 4,45 w pięciopunktowej skali, gdzie 1 oznacza zupełnie nieważne, a 5 - bardzo ważne), a dizajn uzyskał średnią ocenę na poziomie 4,31 we wspomnianej skali.
EN
Industrial design is an important factor in the competitiveness of enterprises. In countries where the cost of labour is high, it allows enterprises to create added value of their products. Other expected impacts of good quality design are connected with ergonomics, which has a positive influence on the health of population, cultural heritage and environment (products which are easily recyclable). The paper presents the results of a questionnaire conducted in 2009 and 2010 in 280 Polish enterprises and among 2088 customers familiar with their products. The enterprises were very aware of the role of design in their development (76 per cent consider it key or important), and 70 per cent of them declared that investment in design was profitable. About half of the customers said that design was one of the factors influencing their purchase decision. On a five point scale (where 1 is not important at all and 5 is the most important), it received an average mark of 4.31, compared with 4.45 for product quality, which was deemed the most crucial.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bochińska В., Ginalski J., Mamica Ł., Wojciechowska A. (2010). Design Management: Zarządzanie wzornictwem. Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
 • Bochińska В., Palczewska I., Putkiewicz A. (2007). Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Design Council (2005). Design Index: The Impact of Design on Stock Market Performance. Report to December 2004, London.
 • Design Council (2006). Design in Britain 2005-2006. London.
 • Danish Design Centre (2003). Economic Effects of Design. Report for National Agency for Enterprise & Housing, Copenhagen.
 • European Commission (2009). Design as a Driver of User-Centred Innovation. Commission Staff Working Document, Brussels.
 • Freeman C. (1982). The Economics of Industrial Innovation (wyd. 2). London: Frances Pinter.
 • Grzecznowska A., Mostowicz E. (2003). Udział wzornictwa przemysłowego w rozwoju przedsiębiorstw ("Prace i materiały", nr 9). Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
 • Hertenstein J.H., Piatt M.B. (2001). " Valuing design: Enhancing corporate performance through design effectiveness", Design Management Journal, t. 12, nr 3.
 • Lash S., Urry J. (1994). Economies of Signs and Space (Theory, Culture and Society). London: Sage.
 • Mamica Ł. (red.) (2008). Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce - oczekiwania firm i studentów. Kraków: Krakowski Park Technologiczny.
 • Mamica Ł. (2010a). Design against other determinants of clients purchase decisions. 6th International GABER Conference Proceedings, New York, USA.
 • Mamica Ł. (2010b). "Wzornictwo przemysłowe jako element wartości eksploatacyjnej produktów", w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna ("Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Multu В., Er A. (2003). Design Innovation: Historical and Theoretical Perspectives on Product Innovation by Design. The paper presented at the 5th European Academy of Design Conference, Barcelona.
 • Power D. (red.) (2004). The Future in Design: The Competitiveness and Industrial Dynamics of the Nordic Design Industry. Uppsala: Nordic Innovation Centre.
 • OECD, Eurostat (2005). Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 • Samuelson PA. (1954). "The pure theory of public expenditure", The Review of Economics and Statistics, nr 36(4).
 • Taylor F.W. (1911/1923) The Principles of Scientific Management (reprint). New York, London: Harper & Brothers Publishers.
 • The Danish Government (2007). DesignDenmark, April.
 • Veblen Т. B. (1899/2008). Teoria klasy próżniaczej (przeł. J. Frentzel-Zagórska). Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Verganti R. (2003) "Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms", Design Management Journal, 1.14, nr 3.
 • Verganti R. (2008). "Design, meanings, and radical innovation: A metamodel and research agenda", The Journal of Product Innovation Management, nr 25.
 • Walton M., Duncan I. (2003). Building a Case for Added Value Through Design: Report to Industry New Zealand. Wellington: NZ Institute of Economic Research.
 • Walsh V, Roy R., Bruce M., Potter S. (1992). Winning by design. Oxford: Basil Blackwell.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c1a2c8-bf0d-43f2-b220-115a81e8a7a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.