PL EN


2014 | 3 | 3 | 21-33
Article title

Jednostronne ujawnianie informacji handlowych a zakaz porozumień ograniczających konkurencję

Content
Title variants
EN
Unilateral trade information disclosure and the prohibition of anti-competitive agreements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wymiana informacji przez konkurentów od dawna znajdowała się w centrum zainteresowania organów antymonopolowych. Przekazywanie informacji może mieć bowiem co najmniej dwojaki antykonkurencyjny charakter: z jednej strony wymiana informacji może stanowić samoistną praktykę ograniczającą konkurencję, z drugiej zaś –jest ona jednak na ogół tylko pewnym elementem szerszego porozumienia ograniczającego konkurencję. Ostatnimi czasy zauważyć można, że organy antymonopolowe nie tylko analizują zjawisko wielostronnej wymiany informacji, ale i coraz częściej podejmują tematykę jednostronnego ujawniania informacji o antykonkurencyjnym skutku. Celem artykułu jest omówienie problematyki jednostronnego ujawniania informacji przez konkurentów i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jakich warunkach jednostronne ujawnianie informacji przez konkurenta może zostać uznane za praktykę ograniczającą konkurencję
EN
Information exchange between competitors has been the focus of antitrust authorities for a long time. Information disclosure may be anti-competitive in nature at least in two different ways. On the one hand, information exchange may constitute an autonomous competition restricting practice. Most of the cases, however, it is only a part of a broader anti-competitive agreement. It is noticeable that recently antitrust authorities not only analyze the phenomenon of multilateral information exchange, but also increasingly tackle the issue of unilateral information disclosure with anti-competitive effects. The purpose of this article is to discuss unilateral information disclosure by competitors and attempt to answer the question under what conditions may such behavior be considered an anti-competitive practice.
Contributors
  • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego RES Jerzy Bieluk, p.korycinska@ gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c2ad5b-cfeb-4d48-ae4b-db5fd642eb4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.