PL EN


2014 | 13 | 75-93
Article title

Stanowisko władz komunistycznych w latach siedemdziesiątych XX wieku... w zakresie cmentarnictwa wyznaniowego i komunalnego

Content
Title variants
EN
The position of the communist regime on the religious and communal cemeteries in the 1970s.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The government of the People’s Republic of Poland’s policy in the 1970s. on the religious and communal cemeteries was in accordance with the sectoral religious policy and laicization policy. It was dependent on the acquired political strategy and the law ensuring the safety and good health of the citizens. There had been many difficulties in the field of popularization of secular funeral rites. Despite developing a secular funeral ceremony and preparing a technical infrastructure there was one constant barrier: common religiosity of the people. It can be said that the complexity of the secularization processes, rooted religious traditions, and weakly developed services in the range of secular rituals were the most important difficulties.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)
 • Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
 • Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Urząd do Spraw Wyznań (UdsW)
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu (AP Wr.)
 • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu (PWRN)
 • Wydział do Spraw Wyznań PWRN we Wrocławiu (WdsW PWRN we Wrocławiu)
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PWRN we Wrocławiu
 • Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia (UWWr. i m. Wrocławia),
 • Wydział do Spraw Wyznań UWWr. i m. Wrocławia
 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 I 1959 r.
 • Ustawa z dnia 31 I 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Nr 11, poz. 62)
 • Ustawa z dnia 23 III 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311)
 • Konwencja o ochronie ofiar wojny, podpisana w Genewie dnia 12 VIII 1949 r. (Dz.U. Nr 38 z 1956 r., poz. 171)
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 45 z dnia 16 IV 1960 r. w sprawie pogrzebów osób szczególnie zasłużonych
 • Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 V 1964 r. w sprawie ustalenia normatywu technicznego projektowania cmentarzy komunalnych (Dz.Urz. Budownictwa Nr 11, poz. 34)
 • Okólnik Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej Nr 11 z dnia 3 VIII 1964 r. w sprawie stanu prawnego nieczynnych cmentarzy, stanowiących własność Państwa, pozostających w zarządzie i użytkowaniu organów resortu gospodarki komunalnej
Notes
PL
Historia i myśl polityczna
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c6331b-a996-4203-96bd-950b5a8249ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.