PL EN


2016 | 22 | 47-56
Article title

Prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD jako propagator kultu św. Rafała Kalinowskiego

Content
Title variants
EN
Fr Prof. Benignus Józef Wanat OCD as a promoter of the worship of St Rafał Kalinowski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zaangażowanie śp. prof. dr. hab. Benignusa Józefa Wanata OCD w szerzenie kultu św. Rafała Kalinowskiego (1835–1907), powstańca styczniowego i katorżnika Sybiru, później karmelity bosego, odnowiciela zakonu na ziemiach polskich, który jako pierwszy karmelita bosy, po św. Janie od Krzyża, dostąpił w Kościele chwały ołtarzy przez kanonizację. Ojciec Wanat był twórcą kaplicy i muzeum św. Rafała w klasztorze karmelitów bosych w Czernej koło Krakowa z okazji jego beatyfikacji w 1983 roku. Z kolei z okazji kanonizacji św. Rafała w 1991 roku, będąc przełożonym prowincjalnym, o. Wanat opublikował jego biogram w dzienniku watykańskim „L’Osservatore Romano”, współpracował z artystami wykonującymi podobizny świętego oraz skierował do polskich karmelitów bosych list okólny, prezentując życie i duchowość św. Rafała, nazwanego „Nową Gwiazdą Karmelu”. Autor artykułu czerpie wiedzę z publikacji oraz z autopsji, znając wiele szczegółów dotyczących przedmiotowej sprawy jako naoczny świadek.
EN
This article shows the commitment of the late Fr. prof. dr. hab. Benignus J. Wanat OCD in spreading the cult of St. Raphael Kalinowski (1835–1907), the January insurrectionist and convict who was transported to Siberia, later a Discalced Carmelite and restorer of this Order on Polish soil, and the first Discalced Carmelite who attained canonisation in the Church, since St. John of the Cross. On the occasion of St Raphael’s beatification in 1983, Father Wanat was a founder of the chapel and museum dedicated to the Saint and located at the monastery of the Discalced Carmelites in Czerna near Kraków. Also, on the occasion of the canonization of Saint Raphael in 1991, while provincial superior, Father Wanat published his biography in the Vatican newspaper „L’Osservatore Romano”, collaborated with artists depicting the Saint and referred a circular letter to the Polish Carmelite Province presenting the life and spirituality of St. Raphael, entitled „New Star of Carmel”. The author draws on knowledge from publications and personal cooperation, having known many of the details of the case through first-hand witness.
Year
Volume
22
Pages
47-56
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c653e7-2765-4863-a705-38e2ecf4114a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.