PL EN


2008 | 4 | 34-45
Article title

Kształtowanie przestrzeni publicznych w kontekście intensywnego rozwoju współczesnych miast.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo dążenia do zrównoważonego rozwoju, problemem większości współczesnych miast jest utrzymanie równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a społecznym. W konsekwencji nieustannych przemian, miasta stają przed koniecznością zagospodarowania na nowe cele terenów, które nie mogą pełnić swoich dotychczasowych funkcji. Przeobrażeniom ulega przestrzeń publiczna. Impulsem dla dynamicznych zmian w przestrzeni miejskiej są nowoczesne technologie, procesy gospodarcze czy społeczne. Realia wolnego rynku stanowią zarówno szanse jak i zagrożenie dla ładu przestrzennego i przyrodniczego. Rosną możliwości realizacji coraz bardziej spektakularnych inwestycji a równocześnie zwiększa się presja deweloperów na tereny wymagające ochrony, coraz silniejszy jest wpływ funkcji komercyjnych i komunikacyjnych na miejski krajobraz. Ważne jest wizualne uatrakcyjnienie ulic, placów czy parków, ale także wzmacnianie ich roli społecznej i kulturowej. Powodzenie działań związanych z przestrzenią publiczną zależne jest od współpracy wielu stron - projektantów, władz, mieszkańców.
EN
Although most of modern cities aim for sustainable development, they struggle trying to keep balance between economic and social development. As a result of continuous transformations, the cities face the necessity of redefining abandoned districts. Public space also transforms. Cities are changing on the impuls of new technologies, economic and social processes. Free market conditions are both threat and opportunity for the land use and natural environment. Possiblities of developing spectacular projects are still growing, but at the same time pression of building developers, on the properties with resources needing protection is getting stronger, as well as commerce and transportation impact on urban landscape. Important task is to make streets, squares or parks more visually attractive, and to strengthen their social and cultural significance. Success of every public space project depends on cooperation of many partners – designers, local government, community.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
34-45
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c6eb80-5d9e-4071-a9f1-79b29aef6bca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.