PL EN


2017 | 498 | 48-56
Article title

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: lokalizacja i orientacja eksportowa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W ciągu ostatnich 25 lat Polska odnotowała duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), stając się głównym odbiorcą kapitału zagranicznego wśród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Działalność firm z udziałem kapitału zagranicznego nie jest jednak równomiernie rozmieszczona na terenie Polski. Celem niniejszego artykułu jest analiza trendów dotyczących lokalizacji oraz działalności eksportowej tych firm w okresie przed oraz po akcesji Polski do UE. Do analizy zmian w czasie przestrzennej koncentracji firm z udziałem kapitału zagranicznego wykorzystana została regionalna wersja indeksu Herfindahla–Hirschmana (HHI). Uzyskane wyniki empiryczne wskazują na postępujące w czasie zjawisko koncentracji firm z udziałem kapitału zagranicznego. Największym stopniem koncentracji charakteryzują się mikrofirmy, natomiast najmniejszym firmy średnie.
Keywords
PL
BIZ   HHI   Polska  
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c8ce26-1afe-4f2e-b5b7-baef763ee02a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.