PL EN


2010 | 2 | 47-58
Article title

Co ukrywa „świat życia” akademickich pedagogów?

Content
Title variants
EN
„The world of life”, that is unaware symbolic violence in future teachers’ education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W „świecie życia”, a więc w uzgodnionych definicjach znaczących dla danej społeczności sytuacji, może się zawierać „ukryty program” sensów, dotyczących stosunku akademickich nauczycieli do przyszłych pedagogów. Zdystansowany, czy wręcz negatywny stosunek, do dysfunkcjonalnej edukacji i „bezsilnego” nauczyciela może być przenoszony na dwie płaszczyzny. W pierwszej – wpisywać się w przemoc symboliczną, wywieraną przez społeczeństwo na instytucje oświatowe i petryfikować poczucie bezsilności, beznadziei czy niższości u przyszłych adeptów zawodów pedagogicznych. W drugiej – zaangażowanie badawcze akademickich pedagogów, podbudowane negatywnymi założeniami, może wpływać na wyniki, kierunki podejmowanych badań, a także niską motywację do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
47-58
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bourdieu P., Passeron J-C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Tłum. E. Neyman. Warszawa: PWN.
 • Cierzniewska R. (2008). Kształtowanie umiejętności zawodowych w seminariach nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Cierzniewska R. (2005). Uczony – student, wymiary idealne i realne. Pedagogika Szkoły Wyższej, 26- 27.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2005a). Konsekwencje wzrostu dostępu do szkoły wyższej – janusowe oblicza dynamiki zmiany wskaźnika solaryzacji akademickiej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 28.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2005b). Pedagogika u schyłku czy u progu? Dylematy i pytania o współczesne nauki o wychowaniu i kształcenia pedagogów. W: T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert (red.) Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: GWP.
 • Garfinkel H. (2008). Studia z etnometodologii. Tłum. A Szulżycka. Warszawa: PWN.
 • Giddens A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Tłum. S. Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Ginsburg M.B., Lift R.T. (1997). Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli. Z. Kwieciński (red.). Socjologia Wychowania nr XIII.
 • Gołaszewska M. (1998). Listy o edukacji. W: L. Witkowski (red.) Forum Oświatowe 2(19).
 • Gołębniak B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – Biegłość – Refleksyjność. Toruń – Poznań: Wydawnictwo Edytor.
 • Habermas J. (2000). Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. M. Łukasiewicz. Kraków: Universitas.
 • Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego. T. 2. Tłum. A.M. Kaniowski. Warszawa: PWN.
 • Kowalik S. (1992). Praktyki dyskryminacyjne a uprzedzenia społeczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.
 • Kozielecki J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Edytor.
 • Kubiak-Szymborska E. (2005). Nauczyciele akademiccy – studenci. Między partnerstwem a pozorną stycznością. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AB.
 • Kwiecińska R., Kwieciński Z. (1997). Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian. Rocznik Pedagogiczny, 20.
 • Jankowska D. (2009). Kultura współbycia w rzeczywistości współczesnych uczelni. W: A. J. Sowiński, Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym. Pedagogika Szkoły Wyższej, 31.
 • Krasnodębski Z., Hellen K. (red.) (1993). Świat przeżywany. Warszawa: PIW.
 • Lewowicki T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom: Wydawnictwo ITE.
 • Lewowicki T. (2004). Pedagogika – dziesięć lat później (1994-2004) szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym. W: M. Dudzikowa, T. Lewowicki (red.) Rocznik Pedagogiczny. T. 27.
 • Malewska E. (2001). Dylematy rozwojowe szkolnictwa wyższego a pedagogika szkoły wyższej. W: Pedagogika Szkoły Wyższej, 18.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2001). Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ostrowska U. (2004). Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją. Kraków: OW Impuls.
 • Poznaniak W. (1994). Stygmaty i dylematy etyczne w warunkach zmiany społecznej. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.) Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań– Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Schütz A. (2008). O wielości światów. Tłum. B. Jabłońska. Kraków: Nomos.
 • Tripp D. (1996). Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa: WSiP.
 • Witkowski L. (2007). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37cdf8e8-79da-442f-a55a-6e7bc4b5850f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.