PL EN


2013 | 129 | 174-184
Article title

Globalizacja a zadłużenie Polski

Content
Title variants
EN
The Globalization and Poland's Foreign Debt
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The current value of Poland's foreign debt is a result of many factors and phenomena, both internal and external. The latter factors cover i.a. economic situation, the liberalization processes of free trade and capital flows, it means phenomena, which are the result of the globalization process.174-184
Year
Volume
129
Pages
174-184
Physical description
Contributors
References
 • J. Kulig: Meandry globalizacji XXI wieku. Vizja Press & IT, Warszawa 2010, s. 47.
 • E. Jasińska: Globalizacja - ewolucja i skutki gospodarcze. Zeszyty Naukowe nr 507, USz, Szczecin 2008, s. 115.
 • W. Wątroba: Społeczeństwo konsumpcyjne. WUE, Wrocław 2009, s. 58.
 • R. Orłowska, K. Żołądkiewicz: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. PWE, Warszawa 2012, s. 18.
 • M. Kempny: Globalizacja. W: Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 124.
 • A. Zorska: Korporacje transnarodowe. PWE, Warszawa 2007, s. 17.
 • B. Ostrowska: Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce. W: M. Lasoń: Gospodarka światowa w dobie globalizacji. KTE, Kraków 2011, s. 48.
 • A. Zorska: Ku globalizacji? PWN, Warszawa 1998, s. 16-17.
 • S. Flejtarski, P.T. Wahl: Ekonomia globalna. Difin, Warszawa 2003, s. 24.
 • A. Lubbe: Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej. W: A. Bąkiewicz, U. Żuławska: Rozwój w dobie globalizacji. PWE, Warszawa 2010, s. 42.
 • M. Mielus: Dylematy globalizacji w XXI wieku. W: D. Fatuła: Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro i mikroekonomicznym. WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2009, s. 45.
 • V.K. Aggarwal, C. Dupont: Współpraca i koordynacja w globalnej ekonomii politycznej. W: J. Ravenhill: Globalna ekonomia polityczna. UJ, Kraków 2011, s. 85;
 • T. Sporek: Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski. AE, Katowice 2010, s.102.
 • M. Megier: Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku? Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010, s. 45.
 • A. Budnikowski: Zadłużenie jako problem globalny. PWE, Warszawa 1991, s. 11.
 • A. Kosztowniak: Istota i przyczyny powstania zadłużenia międzynarodowego. W: Finanse i rozliczenia międzynarodowe. Red. A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 226-227.
 • G. Górniewicz: Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się. WUAB, Bydgoszcz 2002, s. 17.
 • A. Kosztowniak: Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy. CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2007 s. 28.
 • S. Pangsy-Kania: Zadłużenie zagraniczne Polski. UG, Gdańsk 2001, s. 39.
 • M. Bodo: Zadłużenie zagraniczne Polski: metody i możliwości spłaty. "Polityka Gospodarcza" 2001-2002, nr 5-6, s. 60.
 • W. Czepiel: Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności bieżących. "Bank i Kredyt" 2000, nr 5, s. 12-14.
 • H. Nakonieczna-Kisiel: Kryzys finansowy a zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2010, nr 4, s. 24.
 • H. Nakonieczna-Kisiel: Zadłużenie zagraniczne Polski w warunkach transformacji. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 126, Poznań 2009, s. 57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37cf6f2c-acd2-497b-aea0-4ba6d51b0f65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.