PL EN


2015 | 46 | 103-108
Article title

Jak chemicy mówią o swoich badaniach?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji oraz analizie obszaru polskich wyrażeń odnoszących się do procesów badawczych w chemii dotyczących wiedzy relewantnej oraz nowej z punktu widzenia celu wyznaczonego przez chemika. Pracę oparto na materiale językowym pochodzącym ze streszczeń wystąpień konferencyjnych z corocznych konferencji „ChemSession – Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików” z lat 2009–2013. Analiza wyodrębnionego pola leksykalno-semantycznego polega na próbie jego wewnętrznego uporządkowania na podzbiory, określenia relacji semantycznych między poszczególnymi wyrażeniami oraz odtworzenia typów utrwalonej w nich wiedzy relewantnej. Rozważania końcowe dotyczą pojemności i struktury wydzielonych podzbiorów jako czynnika różnicującego chemię i językoznawstwo.
EN
The article analyzes the lexical field of Polish terms which refer to research processes in chemistry, are related to relevant knowledge, and are new from the point of view of the purpose appointed by the chemist. The field is reconstructed on the basis of abstracts of conference lectures, reports, and posters from the annual conference “ChemSession – Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików” between 2009 and 2013. I propose a division of the lexical field into sub-collections. Then, I present the semantic relations which occur between individual terms and reconstruct the types of relevant knowledge represented by them. The final section concerns the capacity and structure of the divided sub-collections as factors distinguishing chemistry and linguistics as scientific fields.
Year
Issue
46
Pages
103-108
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Apresjan, J. (1980). Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka (Z. Kozłowska,A. Markowski, Tłum.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Bojar, B. (1978). Polskie czasowniki dotyczące procesów informacyjnych. Elementy metainformacjiw tekstach języka naturalnego. J. Siatkowski (Red.), Studia językoznawcze.Streszczenia prac doktorskich. Tom 3. Semantyka i składnia (7–43). Wrocław: ZakładNarodowy im. Ossolińskich.
  • Bojar, B. (1987). Ocena wartości informacji w leksyce języka polskiego. A. Bogusławski,M. K. Byrski, Z. Lewicki, współprac. J. Krzywicki (Red.), Co badania filologiczne mówiąo wartości. (Tom 2, 213–230). Warszawa: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Buttler, D. (1967). Koncepcje pola znaczeniowego. Przegląd Humanistyczny, 2, 41–59.
  • Lyons, J. (1984). Semantyka (Tom 1). (A. Weinsberg, Tłum.). Warszawa: Państwowe WydawnictwoNaukowe.
  • Sulich, A. (2009). Dwa światy, dwa gatunki? – budowa i funkcjonowanie artykułów naukowychz dziedziny chemii oraz językoznawstwa. Acta Philologica, 36, 13–22.
  • Tokarski, R. (1984). Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37d2582a-3a95-4eaa-a09e-54dfc6d0f498
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.