PL EN


2015 | 3 | 1 | 183-195
Article title

Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of executive remuneration banks listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niewłaściwa polityka wynagradzania kadr zarządzających została zidentyfikowana jako jedna z istotnych przyczyn kryzysu finansowego. W artykule dokonano analizy czynników wpływających na kształtowanie wynagrodzeń zarządów banków działających w Polsce w latach 2004–2014 i w tym okresie notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie przedkryzysowym (w latach 2004–2007) potwierdzono wpływ na wartość wynagrodzeń wyłącznie wielkości banku, mierzonej wartością aktywów. W okresie pokryzysowym (2010–2014), poprzedzonym znaczącymi regulacjami, wysokość wynagrodzenia zarządu banku była uzależniona także m.in. od fazy cyklu koniunkturalnego oraz wskaźników bezpieczeństwa i stabilności banku. Nie potwierdzono w okresie przed- i pokryzysowym wpływu rentowności banku na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach giełdowych w Polsce.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
183-195
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Finansów, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510, krzysztof.kil@uek.krakow.pl
References
 • A summary report on the corporate governance of Europe’s top 25 banks (2012), Nestor Advisors Ltd.
 • Balachandran S., Ferri F. (2007), Solving the executive compensation problem through shareholder votes?, Evidence from the U.K.
 • Bebchuk L. A., Fried J. M. (2006), Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Harvard University Press.
 • Chizema A. (2008), Institutions and Voluntary Compliance: The Disclosure of Individual Executive Pay in Germany, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 16.
 • Clementi G. L., Cooley T. F. (2009), Executive Compensation: Facts, NBER Working Paper Series, WP 15426.
 • Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, H. R. 4173, http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf., dostęp dnia 21.05.2015.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/WE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.
 • Faulkender M., Kadyrzhanova D., Prabhala N., Senbet L. (2010), Executive Compensation: An Overview of Research on Corporate Practices and Proposed Reforms, „Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 22, No. 1.
 • Flejterski S. (2010), W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi, w: Rogoziński K., Panasiuk A., Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gayle G., Miller R. (2008), Identifying and Testing Generalized, Moral Hazard Models of Managerial Compensation, Tepper school of Business, Carnegie Mellon University.
 • Jensen M. C., Murphy K. J. (2004), Remuneration: Where we’ve been, how we got to here, what are the problems, and how to fix them, „ECGI Working Paper”, No. 44.
 • Marcinkowska M. (2014), Remuneration of bank managers – problems and potential solutions, „Argumenta Oeconomica”, No. 1 (32).
 • Mayers D., Smith C. W. (2010), Compensation and Board Structure: Evidence from the Insurance Industry, „The Journal of Risk and Insurance”, Vol. 77, No. 2.
 • Report High Earners 2012, EBA, http://www.eba.europa.eu/documents/ 10180/16145/EBA+Report+High+Earners+2012.pdf, dostęp dnia 21.05.2015.
 • Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące uchwał w sprawie wynagrodzeń z dnia 23 grudnia 2011 r., http://www.knf.gov.pl/Ima- ges/stanowisko_dot_uchwal_ws_wynagrodzen__23_12_2011_tcm75 –28896.pdf, dostęp dnia 21.05.2015.
 • The high-level group on financial supervision in the EU. Report, http: //ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en. pdf, dostęp dnia 21.05.2015.
 • Urbanek P. (2006), Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Urbanek P. (2010), Kryzys finansowy, a polityka wynagradzania menedżerów, http://www.pte.pl/pliki/2/12/konferencja%20CG%202010.pdf, dostęp dnia 21.05.2015.
 • Wallsten J. S. (2000), Executive Compensation and Firm Performance: Big Carrot, Small Stick, Stanford Institute for Economic Policy Research.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37e5fe81-bf04-4db2-8fd1-621313517a27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.