PL EN


2018 | 4(58) | 169-183
Article title

Na tropie zagadek dotyczących narodzin i rozwoju ustroju współczesnych Chin

Content
Title variants
EN
On the Trail of Puzzles Concerning the Birth and Development of the System of Contemporary China
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem studium przypadku jest przedstawienie odmiennego niż prezentowany w polskiej i światowej literaturze chińskiego modelu ustrojowego. Autor studium konstatuje, że nie jest to odmiana jakiejkolwiek wersji ustroju kapitalistycznego czy ustroju socjalistycznego znanego z historii. Zwraca też uwagę, że ustrój ten w większym stopniu został oparty na pragmatycznym planie niż na zdefiniowanej naukowo wizji. Ma to swoje istotne przyczyny, ale wiąże się też z negatywnymi skutkami. Autor zastanawia się nad swoistego rodzaju historyczną zagadką co do możliwości pojawienia się w prawie niezauważalny dla rządów i ośrodków analityczno-naukowych sposób konkurencyjnej wobec kapitalistycznej formy ustrojowej, odmiennej jednocześnie od radzieckich rozwiązań ustrojowych i wyraźnie zyskującej przewagę nad pozostałymi konkurentami ustrojowymi.
EN
The purpose of the present case study is to present a different model of the Chinese political system than the one which is persistent in Polish and world literature. The author of the study demonstrates that it is neither a variation upon any version of the capitalist system nor a modified version of the socialist system, e.g. the Soviet system or one modelled on it. He also points out that the Chinese system is built in a more pragmatic dimension, rather than on the basis of a vision elaborated by scientists. There are important valid reasons for this, but there are also major drawbacks. The proposed publication is a case study which attempts to partly resolve a historical mystery that requires a separate, more extensive analysis. The question posed in the study is: why is it that a vast proportion of world capital, which has effectively dominated the world at the end of the 20th and at the beginning of the 21st century and is guided by immediate, short-term interests, has allowed an effective political competitor to emerge over an entire, vast continent. This rival Chinese system is of incomparably greater significance than anything the Soviet system ever achieved. Big capital, the governments representing it and their think tanks appear to have missed the rise of such a major competitor which is not only difficult to eliminate, but is clearly getting an edge over western capitalism.
Year
Issue
Pages
169-183
Physical description
Contributors
References
 • Chołaj H. (2011), Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Jinping X. (2015), Innowacyjne Chiny, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa.
 • Jinping X. (2018), Chińskie marzenie, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa.
 • Jinping X. (2018), Referat sprawozdawczy XVIII KC KPCh wygłoszony przez sekretarza generalnego, prezydenta Xi Jinping, XIX Krajowy Zjazd Komunistycznej Partii Chin 18-24 października 2017 roku, Wydawnictwo ”Kto jest Kim”, Warszawa.
 • Marks K. (1949), Karol Marks do Józefa Weydemeyera w Nowym Yorku, (w:) Marks–Engels. Dzieła Wybrane, Tom I, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Pomykało W. (2013), Dwa generalskie bilanse życia: Denga Xiaoping i Wojciecha Jaruzelskiego, „Wprost”, https://www.wprost.pl/8002868/Dwa-generalskiebilanse-zycia-Denga-Xiapinga-i-Wojciecha-Jaruzelskiego.html [dostęp: 15.05.2018].
 • Pomykało W. (2013), Rok 2050, Fundacje Innowacja, Warszawa.
 • Pomykało W. (2018), Wizyta premiera Chin Zhou Enlaia w 1957 roku w Polsce, http://pomykalowojciech.pl/pl/n/30 [dostęp: 15.05.2018].
 • Pomykało W. (red.) (2008), Chiny w globalnym świecie, Chińska reforma gospodarcza – próba syntezy, Wydawnictwo Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 • Xiaoping D. (2007), Chiny na drodze reform w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Xiaoping D. (2014), Koncepcja nauki, szkoły i wychowania w ujęciu Denga Xiaopinga. Fragmenty przemówień z lat 1938-1992, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37f24e16-5c34-42dd-a626-345fb23174f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.