PL EN


2014 | 3 | 2 | 36-45
Article title

Ustalanie wysokości cen usług pocztowych w zgodzie z prawem ochrony konkurencji – wyznaczenie długookresowego średniego kosztu przyrostowego przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań

Authors
Content
Title variants
EN
Determination of postal services price levels in compliance with competiton law – the calculation of the long term average incremental cost by way of activity based costing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów ochrony konkurencji przez pocztowego operatora wyznaczonego jest kwestia oferowania cen za usługi komercyjne, które nie będą oceniane jako ceny drapieżne. Z doświadczenia KE wynika, że cena nie będzie drapieżna, gdy pokryje co najmniej długookresowy średni koszt przyrostowy (LRAIC) danego produktu czy usługi. Artykuł skupia się na zastosowaniu rachunku kosztów działań (ABC) do wyznaczenia LRAIC dla poszczególnych produktów. Oprócz analizy defi nicji LRAIC oraz zasad i celów ABC przedstawiono również przykład zastosowania przedstawionego podejścia w praktyce – na przykładzie wyznaczonego operatora pocztowego z Kanady (Canada Post).
EN
One of the key compliance issues relating to competition law for the designated postal operator is the pricing of its commercial services, which must not be perceived as predatory. Experience of the European Commission shows that the price will not be predatory if it covers at least the long term average incremental cost (LRAIC) of a given product or service. The article focuses on the application of activity based costing (ABC) to determine the LRAIC for each product. In addition to the analysis of the defi nition of LRAIC and the principles and objectives of ABC, the article also presents a practical example of the application of the presented approach by the postal operator of Canada (Canada Post).
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
36-45
Physical description
Dates
published
2014-03-14
References
  • Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1993
  • Drury C., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, International Thomson Business Press, Londyn 1996
  • Implementation of LRAIC in the Postal Sector in the UK, Europe Economics, London 2010
  • Laider D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991
  • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  • Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
  • Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  • Wnuk-Pel T., Zarządzanie według działań, [w.]: Sobańska I. (red), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3800c960-6a48-4bf7-9f63-90dae0d15a45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.