PL EN


2015 | 42 | 8(497) | 30-37
Article title

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W UE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE YOUNG GENERATION ON THE LABOUR MARKET IN EU
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article I present and analyse a situation of the young generation on the labour market in EU-27. The principal elements of this situation are presented in dynamic form, before and after the worldwide financial and economic crisis. It shows the situation in the EU on average but also describes large differences between countries. The key factors for the young people situation on the labour market are: transitions from education to work, predominated temporary work, segmentation and dual labour market, unemployment and status of NEETs. Analysis of the above mentioned factors indicate a significantly worse situation, that has further deteriorated as a consequence of the worldwide crisis, of young people in a comparison to an adult population.
W następstwie kryzysu finansowego i ekonomicznego zmniejsza się w UE-27 przeciętny odsetek absolwentów z ostatnich trzech lat uzyskujących pierwszą pracę i radykalnie rośnie zróżnicowanie między krajami. Artykuł przedstawia m.in. stopy zatrudnienia absolwentów z ostatnich trzech lat w wieku 20–30 lat, nieodbywających dalszego kształcenia lub praktyki zawodowej oraz ich zmiany w 2012 r. w stosunku do 2000 r. Zwraca się też uwagę na wpływ poziomu wykształcenia oraz rodzaju wykształcenia na zatrudnialność absolwentów. Podkreślono, że istotnym objawem słabości pozycji młodzieży na rynku pracy jest dominacja nietypowych form jej zatrudniania, głównie na podstawie umów okresowych, często w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz że sytuacja młodzieży w porównaniu z podstawową grupą produkcyjną w wieku 25–54 lata jest gorsza nie tylko w sferze zatrudnienia, ale również w sytuacji bezrobocia. Młodzież jest najbardziej obciążona potrójnym statusem nieaktywności: nie pracuje, nie uczy się i nie odbywa treningu zawodowego, umożliwiającego uzyskanie zatrudnienia (NEET). Artykuł podkreśla, że badania ekonometryczne potwierdzają korzystny wpływ aktywnej polityki rynku pracy na długoterminowe bezrobocie.
Year
Volume
42
Issue
Pages
30-37
Physical description
Contributors
 • emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Dietrich H. (2012), Youth Unemployment in Europe. Theoretical Considerations and Empirical Findings, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09227.pdf [dostęp 4.02.2015].
 • Education and Trainning. Monitor 2012 (2012), European Union, Luxemburg.
 • Education and Trainning. Monitor 2013 (2013), European Union, Luxemburg.
 • Employment and Social Development in Europe 2011 (2011), European Union, Luxemburg.
 • Employment and Social Developments in Europe 2012 (2012), European Union, Luxemburg.
 • Employment and Social Developments in Europe 2013 (2013), European Union Luxemburg.
 • Employment in Europe 2009 (2009), European Union, Luxemburg.
 • Employment in Europe 2010 (2010), European Union, Luxemburg.
 • Eurofound yearbook 2012: Living and Working in Europe (2012), Luxemburg.
 • European Employment Observa­ory Review. Youth employment measures 2010 (2011), European Commission, Brussels.
 • Laszlo A. (2013), Youth unemployment „We risk having a lost Generation of Young Europeans” by Michael Scheerer, CEND, „Commission en direct”, no 7, octobre, p. 36–38.
 • Schweighofer J. (2012), Ohne Perspektive – Jugendliche auf segmentierten Arbeitsmärkten in der EU, Wirtschaft und Geseltschaft, Heft 4.
 • Social Europe. Current challenges and the way forward. Annual Report of the Social Protection Committee (2012), European Union, Luxemburg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3800f6f5-aa53-4a9a-a36e-517ad1b467f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.