PL EN


2013 | 34 | 382-397
Article title

Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu1 jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie

Authors
Content
Title variants
EN
The Impact of Polish Foreign Direct Investments on the Development of the Yavoriv Region in the Lvov Oblast
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizie poddano wpływ polskich BIZ na rozwój gospodarczy rejonu jaworow-skiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Praca charakteryzuje sytuację ekonomiczno-społeczną rejonu jaworowskiego oraz działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Jaworów”. Rejon jawo-rowski posiada jeden z największych potencjałów rozwojowych wśród okręgów przemysłowych obwodu lwowskiego. W porównaniu do roku 1999 liczba bezrobotnych w rejonie spadła z pozio-mu 6740 do 2210 w roku 2009. Największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych mają przedstawiciele handlu hurtowego i detalicznego (20,9%) oraz przemysłu (20,4%). Bilans 6 lat funkcjonowania przedsiębiorstw zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Jaworów”, okazał się być dla rejonu korzystny. W ostatnim roku funkcjonowania preferencji podatkowych liczba utworzonych miejsc pracy wynosiła 4299. Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z rokiem 1999 zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Średnia płaca wzrosła blisko dwukrotnie i w przed-siębiorstwach SSE wynosiła w roku 2005 około 590 UAH. Wartość kapitału zainwestowanego przez polskie BIZ w rejonie na koniec 2009 roku wynosiła 16,9 mln USD, podczas gdy rok wcze-śniej była to rekordowa wartość 19,9 mln USD. Inwestycje te zostały ocenione pozytywnie przez przedstawicieli władz lokalnych, którzy wymienili wiele korzyści wynikających z obecności pol-skiego kapitału na ich terenie: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost poziomu życia, zmniejsze-nie zjawiska wyjazdów do pracy za granicą, przyciąganie nowych inwestorów.
EN
This article is the result of empirical studies, where Polish foreign direct investments in the Lvov Oblast are presented. This is an analysis of the impact of Polish foreign direct investments on the development of the Yavoriv region in the Lvov Oblast. Polish direct investments played an important role in the development of poorly-developed areas in the Yavoriv region. 28 entities were located there, where in 2009, 14 companies were conducting economic activity. In the majority, these were enterprises located in the sector of industry. With capital involvement at the level of USD 16.9 ml (45.2% of all FDi in the region), at the end of 2009 these were employing 956 persons in total. As a result, Polish foreign investments have contributed towards a significant decrease in the number of unemployed and the rate of registered unemployment that dropped from the level of 6,740 persons (9.6%) in 1999 to 2,210 (2.7%) in 2009. With the share of Polish direct investments, sold production in the region was increased in the same period from UAH 99 ml (in 1999) to UAH 1,358.6 ml (in 2009). The example of the Śnieżka-Ukraine company that in the years 2002–2009 contributed UAH 55 ml to the state budget shows that Polish FDI to a large extent feeds the state and regional budgets. In 2009, the five largest Polish investors paid UAH 34.9 ml in taxes, constituting 19.1% of all tax contributions in the region for natural and legal entities. The Yavoriv region is characterised by high indicators of starting new construction works, and the only positive birth rate in the whole of the Lvov Oblast. These measures show that thanks to foreign investments, the residents of this area have permanent employment and social benefits, which allows them to raise families and link their future with the region.
Keywords
Year
Issue
34
Pages
382-397
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechnika Lubelska
References
  • Firszt D., 2008, Czy Ukraina podąży śladami Polski? „Kurier UEK”, nr 8(24).
  • Karaszewski W. (red.), 2008, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsię-biorstw, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
  • Krakowiak A., 2006, Polski kapitał rusza na Wschód, „Rzeczpospolita”, Ekonomia i Rynek, 24.10.2006.
  • Pałys L. (red.), 2009, Polskie inwestycje za granicą, Warszawa.
  • Ukraina – przewodnik po rynku 2011, 2010, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Kijów.
  • Ukraina. Przewodnik dla przedsiębiorców, 2006, Biuro Promocji Inwestycji i Technolo-gii ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego, Warszawa.
  • Zasuń R., Polskie firmy na Ukrainie: obligacje za VAT, „Gazeta Wyborcza” z 23.04.2010 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-380b5e7a-a45c-4044-8ecf-1d87d5c6c91b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.