PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 32-48
Article title

Wpływ zamachów terrorystycznych na rynek kapitałowy na przykładzie indeksów giełd z hiszpanii, stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Niniejszy artykuł, wykorzystujący analizę zdarzeń, ma na celu oszacowanie wpływu terroryzmu na światowe rynki. Przeanalizowano wpływ trzech ataków terrorystycznych – skoordynowanych ataków lotniczych z 11 września 2001 w U.S.A., ataków bombowych z 11 marca 2004 w Madrycie i 7 lipca w Londynie na główne indeksy. Zauważono, że ataki w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii spowodowały statystycznie istotne dodatkowe ujemne stopy zwrotu na wszystkich analizowanych rynkach. Natomiast w przypadku ataków w Wielkiej Brytanii wystąpiły jedynie jednodniowe odchylenia od normy na rynkach europejskich, a w przypadku parkietów amerykańskich nastąpiły nawet wzrosty. Reakcja inwestorów wydaje się zależeć od rozmiarów rynku, płynności, jego struktury oraz samej skali ataku. W każdym jednak z przypadków zauważono reakcje inwestorów na dodatkowe ryzyko, które doprowadziły do niższych stóp zwrotu niż można by oczekiwać po rynku.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Abadie A., Gardeazabal J., Terrorism and the world economy, European Economic Review 2008, nr 52
 • Asteriou D., Siriopoulos C., The role of political instability in stock market development and economic growth: The case of Greece. Economic Notes 2003, nr 29
 • Barros C., Gil-Alana L., Stock market returns and terrorist violence: Evidence from the Basque country, Applied Economics Letters 2008, nr 16
 • Bird G., Blomberg B., Hess G., International terrorism: Causes, consequences and cures, The World Economy 2008, nr 31
 • Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2003
 • Carter D., Simkins B., The market’s reaction to unexpected, catastrophic events: The case of airline stock returns and the September 11th attacks, Quarterly Review of Economics and Finance 2004, nr 44
 • Chen A. H., Siems T. F., The effects of terrorism on global capital markets, European Journal of Political Economy 2004, nr 20
 • Chen A. H., Siems T. F., The effects of terrorism on global capital markets, European Journal of Political Economy 2004, nr 20
 • Colias C., Papadamou S., Stagiannis A., Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, International Review of Economics and Finance 2011, nr 20
 • Drakos K., Kutan A. M., Regional effects of terrorism on tourism in three Mediterranean countries, Journal of Conflict Resolution 2003, nr 47
 • Eckstein Z., Tsiddon D., Macroeconomic consequences of terror: theory and the case of Israel, Journal of Monetary Economics 2004, nr 51
 • Eldor R., Melnick R., Financial markets and terrorism, European Journal of Political Economy 2004, nr 20
 • Enders W., Sandler T., Causality between transnational terrorism and tourism: the case of Spain, Terrorism 1991, nr 14
 • Enders W., Sandler T., Terrorism and foreign direct investment in Spain and Greece, Kyklos 1996, nr 49
 • Enders W., Sandler T., Parise G. F., An econometric analysis of the impact of terrorism on tourism, Kyklos 1992, nr 45
 • Fama E. F., Fisher L., Jensen M. C., Roll R., The adjustment of stock prices to new information, Internantional Review 1969, nr 10
 • Frey S., Luechinger S., Stutzer A., Calculating Tragedy: Assessing The Costs of Terrorism, Journal of Economic Surveys 2007, nr 21
 • Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Wolters Kluwert. Warszawa 2011
 • MacKinley A. C., Event studies in economics and finance, Journal of Economic Literature 1997, nr 35
 • Makinen G., The Economic Effects of 9/11: A Retrospective Assessment, Congressional Research Service 2002
 • Nikkinen J., Omran M., Sahlstrom P., Aijo J., Stock returns and volatility following the September 11 attacks: Evidence from 53 equity markets, International Review of Financial Analysis 2008, nr 17
 • Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG PRESS. Warszawa 1998, s. 219
 • Suleman M., Stock Market Reaction to Terrorist Attacks: Empirical Evidence from a Front Line State, Australasian Accounting Business and Finance Journal 2012, nr 6
 • Sundarsanam S., Creating value from mergers and acquisitions. The challenges, FTPrenticeHall 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-380d0d68-ecc9-4506-a22e-a6d17a96ca50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.