PL EN


2012 | 59 | 2 | 125-137
Article title

Dwa twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna

Content
Title variants
EN
Two turnpike theorems in the von Neumann Growth Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do pracy Panek (2011), w której przedstawiono prosty dowód „słabego” twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna, w którym w charakterze kryterium wzrostu przyjęto wartość (mierzonej w cenach równowagi) produkcji wytworzonej w końcowym okresie ustalonego horyzontu gospodarki 0,1,…,t1. Prezentujemy w nim dwie wersje – „słabą” oraz „bardzo silną” – twierdzenie o magistrali w modelu von Neumanna, w którym rolę kryterium wzrostu gra łączna wartość produkcji, mierzonej w cenach równowagi, wytworzonej w całym horyzoncie 0,1,…,t1.
EN
The article refers to the paper of Panek (2011) in which a simple proof of the “weak” turnpike theorem in the von Neumann Growth Model was presented. In that paper we accepted as the growth criterion the output value (measured in the equilibrium price) produced in the finite stage of the established horizon 0,1,…,t1 of the economy. Whereas in this article we present two versions – “weak” and “very strong” – of the turnpike theorem in the von Neumann Growth Model, in which the part of the growth criterion is assigned to the cumulative output value, measured in the equilibrium price, produced in the entire horizon 0,1,…,t1.
Year
Volume
59
Issue
2
Pages
125-137
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonomii Matematycznej, Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonomii Matematycznej, Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
References
  • Kasprzak T., (1976), Analiza działalności systemów ekonomicznych, PWE, Warszawa
  • Makarow W. L. (1966), Asimptoticzieskoje powiedienije optymalnych trajektorii niniejszych modeliej ekonomiki, Sibirskij Matiematiczieskij Żurnał 4 (1966)
  • Nikaido H., (1968), Convex Structers and Economic Theory, Acad. Press, New York
  • Panek E., (2003), Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AEP, Poznań
  • Panek E., (2011), O pewnej prostej wersji „słabego” twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna, … (w druku)
  • Radner R. (1961), Path of Economic Growth that are Optimal with Regard only to Final States: A Turnpike Theorem, Review of Econ. Studies, XXVIII, 1961
  • Takayama A. (1985), Mathematical Economics, Cambridge Univ. Press, Cambridge
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3810b71b-dfae-4f52-8908-d077708f1b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.