PL EN


2013 | 40 | 2(467) | 7-13
Article title

Godni i niegodni pomocy. Subiektywne kryteria oceny zasługiwania na pomoc

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Who deserves what? An empirical insights into criteria justifying social assistance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The societies and welfare states may perceived the deservingness of different groups of people in different way. The models developed in literature indicate six criteria of deservingness: identity, needs level, control over cause, reciprocity, adequacy of behaviour, attitude. The paper aims at contributing to empirical understanding of the issue of deservingness and policy rationing. The study tests the criteria of deservingness in Poland, which to author’s best knowledge represents the first empirical try of the kind.
PL
Społeczeństwa i państwa opiekuńcze w odmienny sposób mogą postrzegać zasługiwanie na pomoc różnych grup. Obecne w literaturze modele zasługiwania na pomoc opierają się na sześciu kryteriach: tożsamości, poziomie potrzeb, kontroli, wzajemności, adekwatności i postawie. Artykuł ma przyczynić się do lepszego rozumienia pojęcia zasługiwania na pomoc i sposobów tworzenia uzasadnienia dla prowadzonej polityki. Prezentowane w nim badanie, zgodnie z wiedzą autora pierwsze takie w Polsce, poddaje empirycznej weryfikacji kryteria zasługiwania na pomoc państwa.
Year
Volume
40
Issue
Pages
7-13
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Albert M. (2007), Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań.
 • Appelbaum L.D., Lennon M.C., Lawrence A.J. (2003), How Belief in a Just World Influences Views of Public Policy, National Center for Children in Poverty, Columbia University.
 • Dziewięcka-Bokun L. (2010), Dobro wspólne jako naczelna zasada polityki społecznej, w: J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwerstytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 235–241.
 • Feather N.T. (2003), Distinguishing between deservingness and entitlement: earned outcomes versus lawful outcomes, „European Journal of Social Psychology”, Vol. 33 (3), s. 367–385.
 • Giacomini M., Cook D., Streine D., Anand S. (2001), Guidelines as rationing tools: A qualitative analysis of psychosocial patient selection criteria for cardiac procedures, „Canadian Medical Association Journal”, Vol. 164, no. 5, s. 634–640.
 • Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Golinowska S. (2010), Praca i polityka społeczna. Wzajemne wzmacnianie się i konflikt, w: J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 25–45.
 • Hill M. (2010), Polityka społeczna we współczesnym świecie, Difin, Warszawa.
 • Księżopolski M. (2004), Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznej gwarancji do paternalistyczno-rynkowej hybrydy, w: M. Rymsza (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 193–222.
 • Lupfer M.B., Gingrich B.E. (1999), When Bad (Good) Things Happen to Good (Bad) People: The Impact of Character Appraisal and Perceived Controllability on Judgments of Deservingness, „Social Justice Research”, Vol. 12 (3), s. 165–188.
 • Michoń P. (2006), Niepłatna praca matek z perspektywy ekonomicznej. Konsekwencje dla polityki państwa, w: H. Januszek, Praca w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 143–154.
 • Michoń P. (2008a), Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Michoń P. (2008b), Woda czy diament? Opieka nad dzieckiem w koncepcji obywatelstwa społecznego, w: J. Sikora, D. Walczak-Duraj, Praca w perspektywie humanistycznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock-Poznań, s. 277–290.
 • Michoń P. (2010), Kto i dlaczego zasługuje na pomoc państwa? Framing zasługiwalności, w: K. Gołata, P. Michoń, Komunikowanie w okresie zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyt naukowy nr 146, Poznań, s. 11–29.
 • Orczyk J. (2005), Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ratajczak-Tuchołka J. (2010), Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce, Wydawnictwo Uniwerystetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Reyna C. (2000), Lazy, Dumb, or Industrious: When Stereotypes Convey Attribution Information in the Classroom, „Educational Psychology Review”, Vol.12 (1), s. 85–110.
 • Rowlingson K., Connor S. (2011), The ‘Deserving’ Rich? Inequality, Morality and Social Policy, „Journal of Social Policy”, Vol. 40 (3), s. 437–452.
 • Rymsza M. (2005), Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych, w: T. Szumlicz, Społeczne aspekty ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 43–58.
 • Slothuus R. (2007), Framing Deservingness to Win Support for Welfare State Retrenchment, „Scandinavian Political Studies”, Vol. 30, No. 3, s. 323–344.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia, analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Szukalski P. (2010), Co łączy pokolenia? Więź międzypokoleniowa z perspektywy polityki społecznej, „Polityka Społeczna” nr 10, s. 7–12.
 • Szumlicz T. (2004), Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym, w: M. Rymsza (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 51–82.
 • Takahashi H., Kato M., Matsuura M., Mobbs D., Suhara T., Okubo Y. (2009), When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain: Neural Correlates of Envy and Schadenfreude, „Science”, Vol. 323, s. 937–939.
 • Van Oorschott W. (2000), Who should get what, and why? On deservingness criteria and the conditionality of solidarity among the public, „Policy and Politics”, Vol. 28 (1), s. 33–48.
 • Whatley M.A. (2005), The Effect of Participant Sex, Victim Dress, and Traditional Attitudes on Causal Judgments for Marital Rape Victims, „Journal of Family Violence”, Vol. 20 (3), s. 191–200.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3818f0a9-bf28-4c55-80fc-8ef50e53d5f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.