PL EN


Journal
2012 | 2 | 83-93
Article title

Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD

Content
Title variants
EN
Screening of Risk in an Investment Plans of Agricultural Co-operative
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper discusses possibilities of nancial analysis, assessment of variations and break even point calculation for assessment of investment plan efficiency of an agricultural co-operative (capacity of stalls for dairy cows). Optimistic, pessimistic and neutral variant of possible economic development of return on investment are described. A possibility of obtaining a special subsidy of the Rural Development Programme is considered as well. The following variables are dened: purchase price of milk, milk production costs and milk yield per year.
CS
V textu jsou ukázány možnosti využitelnosti finanční analýzy, variantního posuzování a výpočtů bodů zvratu při hodnocení efektivity investičního záměru (kapacitní stání pro dojnice) zemědělského obchodního družstva. Jsou zde zpracovány tři varianty ekonomického vývoje výnosů z investice, a to ve variantě optimistické, pesimistické a neutrální, přičemž je zvažována i možnost získání nenárokové dotace z Programu rozvoje venkova. Jako variabilní promìnné jsou definovány - výkupní cena mléka, náklady na produkci mléka a roční nádoj.
Journal
Year
Volume
2
Pages
83-93
Physical description
Dates
published
2012-12-20
Contributors
author
  • redakcevste@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3820b192-1988-4018-8ae5-1f25fc9a19b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.