PL EN


2015 | 36 | 43-53
Article title

Świadomość grzechu oraz etyczna i religijna odpowiedzialność młodych w Starym Testamencie

Content
Title variants
EN
The Consciousness of Sin and the Ethical and Religious Responsibility of Young People in the Old Testament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Grzech i odpowiedzialność za niego jest jednym z ważnych tematów Biblii. Teksty Starego Testamentu wzmiankują o grzechach ludzi dorosłych, ale także i o grzechach dzieci i młodzieży. Młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za wykroczenia i braki, zwłaszcza w sferze życia religijnego. Również młodzi ściągają na siebie Boże sankcje, jeżeli zaniedbują się w poznawaniu Boga i w konsekwencji w niewłaściwy sposób mówią o Bogu; jeżeli negują plan i projekt działania Boga dla ludzi i przez ludzi, albo zbyt swobodnie obchodzą się z tym co święte. Stary Testament radzi więc młodzieży, aby w imię poczucia religijnej i etycznej odpowiedzialności, miała respekt przed tym, co Boże i święte, zachowywała umiar w korzystaniu z życia i jego dobrodziejstw oraz nie zapominała o Bożym sądzie.
EN
Sin and responsibility for it is one of the important themes of the Bible. The texts of the Old Testament mention sins of adults, but also sins of children and young people. Youth does not exempt from responsibility for violations and deficiencies, particularly in the sphere of religious life. Young people also incur God’s sanctions if they neglect the knowledge of God and, consequently, speak in a wrong way about God; if they deny the plan and design of the action of God for people and by people, or too loosely handle what is holy. The Old Testament advises young people that in the name of religious and ethical responsibility, they should respect the things of God and the holy, observe moderation in the use of life and its benefits, and not forget about God’s judgement.
Year
Issue
36
Pages
43-53
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Assman, J., Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern, Mainz 1983.
 • Bimson, J.J., 1 and 2 Kings, w: New Bible Commentary: 21st Century Edition, red. D.A. Carson i in., Downers Grove, Illinois 1994, s. 333-386.
 • Brown, M.L., Jeremiah, w: The Expositor’s Bible Commentary. Revised Edition, Vol. 7: Jeremiah – Ezekiel, red. T. Longman III – D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2010, s. 21-572.
 • Cohn, R.L., 2 Kings (Berit Olam), Collegeville, Minnesota 2000.
 • Cover, R.C., Sin, Sinners, w: The Anchor Yale Bible Dictionary, t. 6, red. D.N. Freedman, New York 1992, s. 31-32.
 • Craigie, P.C., Psalms 1-50 (Word Biblical Commentary; 19), Grand Rapids, Michigan 22004.
 • Dearman, J.A., Jeremiah and Lamentations (The NIV Application Commentary), Grand Rapids, Michigan, 2002.
 • Fischer-Elfert, H.W., Kindheit im Alten Ägypten, w: Kindheit zwischen Pharao und Internet: 4000 Jahre in interdisziplinärer Perspektive, red. J. Forster – U. Krebs, Bad Heilbronn 2001, s. 21-39.
 • Galas, B., Młodzież, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom III M–O, red. T. Pilch, Warszawa 2004, s. 327-336.
 • Goldschmidt, L., Der Babylonische Talmud, t. 12, Frankfurt am Main 1996.
 • Groß, H., Ijob (Die Neue Echter Bibel. Altes Testament; 13), Würzburg 1986.
 • Habel, N.C., The Book of Job. A Commentary (The Old Testament Library), Philadelphia, Pennsylvania 1985.
 • Hertzberg, H.W., Der Prediger (Kommentar zum Alten Testament; 17/4), Gütersloh 1963.
 • Hobbs, T.R., 2 Kings (Word Biblical Commentary; 13), Grand Rapids, Michigan 1985.
 • Hossfeld, F.-L., Psalm 25: Bitte eines Armen um Rettung, Vergebung und Wegweisung, w: F.-L. Hossfeld – E. Zenger, Die Psalmen I: Psalm 1–50 (Die Neue Echter Bibel. Altes Testament; 29), Würzburg 1993, s. 161-166.
 • Keown, G.L. – Scalise, P.J. – Smothers, T.G., Jeremiah 26–52 (Word Biblical Commentary; 27), Grand Rapids, Michigan 1995.
 • Knierim, R., !A[' ʿāwōn Verkehrtheit, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. 2, red. E. Jenni – C. Westermann, Gütersloh 41993, s. 243-249.
 • Knierim, R., ajx ḥṭʾ sich verfehlen, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. 1, red. E. Jenni – C. Westermann, Gütersloh 51994, s. 541-549.
 • Knierim, R., [v;P, pešaʿ Verbrechen, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. 2, red. E. Jenni – C. Westermann, Gütersloh 41993, s. 488-495.
 • Koch, K., aj'x' ḥāṭāʾ, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, t. II, red. G.J. Botterweck – H. Ringgren, Stuttgart 1976, s. 857-870.
 • Konkel, A.H., 1 & 2 Kings (The NIV Application Commentary), Grand Rapids, Michigan 2006.
 • Kunz-Lübcke, A., Jugend (AT), w: http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/22956/ [04.08.2015].
 • Lohfink, N., Kohelet (Die Neue Echter Bibel; 1), Würzburg 51999.
 • Meyers enzyklopädisches Lexikon, t. 13, Mannheim 1975, s. 222-223.
 • Murphy, R.E., Ecclesiastes (Word Biblical Commentary; 23A), Grand Rapids, Michigan 1992.
 • Patterson, R.D. – Austel, H.J., 1 and 2 Kings, w: The Expositors Bible Comentary, Vol. 4: 1 Samuel-2 Kings, red. T. Longman III – D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2009, s. 615-954.
 • Scharbert, J., Genesis 1-11 (Die Neue Echter Bibel. Altes Testament; 5), Würzburg 31990.
 • Schmick, E.B., Job, w: The Expositors Bible Comentary, Vol. 4: 1 Chronicles–Job, red. T. Longman III – D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2010, s. 675-921.
 • Vílchez Líndez, J., Qoèlet, Roma 1997.
 • Walesa, C., Młodzież, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. E. Ziemann i in., Lublin 2008, s. 19931995.
 • Werlitz, J., Die Bücher der Könige (Neuer Stuttgarter Kommentar. Altes Testament; 8), Stuttgart 2002.
 • Westermann, C., Genesis. Teil 2: Gen 4-11 (Biblischer Kommentar. Altes Testament; 1/2), NeukirchenVluyn 41999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3823ea27-e333-4284-856c-7736c11796cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.