PL EN


2014 | 2 | 51-61
Article title

Ekspresja trajektorii w figurach wędrownych – próba kinetyczno-literackiej optyki

Content
Title variants
EN
Expression of trajectory – an attempt at a kinetic and literary point of view
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article undertakes the problem of the rhetoric of walking (particularly the way of walking), travelling, experiencing the space and – what is most important – wandering figures as literary and anthropological devices that can be used for analyzing and interpreting literary spaces as well as private trajectories and individual paths. In accordance with the literary and social research of Jean-Francois Augoyard, Michel de Certeau and Joanna Ślósarska, the main thesis of the article is that the figures of speech are the same for both the language and the space. In addition, the article is an attempt of checking whether the way of walking and “tasting” the space (step by step) could inspire new possibilities of interpretation. It tries to apply wandering figures in practice, which is exemplified by Description of a struggle (1912) – one of the earliest stories by Franz Kafka.
Contributors
References
 • Augé Marc, Od miejsc do nie-miejsc, [w:] M. Augé, Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, przedmowa W. J. Burszta, Warszawa 2010.
 • Augoyard Jean-François, Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Seuil, Paris 1979.
 • Barbaruk Magdalena, El lugar de la Mancha. O cervantesowej geografii, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D. Czaja, Wołowiec 2013.
 • Barthes Roland, S/Z, tłum. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999.
 • Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.
 • Certeau Michel de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.
 • Derrida Jacques, Xὠρα/Chora, tłum. M. Gołębiewska, Warszawa 1999.
 • Foucault Michel, O innych przestrzeniach. Heterotopie, tłum. M. Żakowski, „Kultura Popularna” 2006, nr 2.
 • Geertz Clifford, Epilog, [w:] Antropologia doświadczenia, tłum. E. Klekot, A. Szurek, red. V. Turner, E. M. Bruner, Kraków 2011.
 • Koturbasz Barbara, Multimedialne podróżopisarstwo, czyli narodziny travelebrity, „Panoptikum” 2009, nr 8.
 • Krzywy Roman, Hodoeporikon, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
 • Leśniak Andrzej, Topografie doświadczenia. Maurice Blanchot i Jacques Derrida, Kraków 2003.
 • Markowski Michał P., Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003.
 • Nora Pierre, Between Memory and History: Les Lieux de Memoire, „Representations” 1989, No. 26.
 • Rybicka Elżbieta, Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.
 • Rybicka Elżbieta, Zwrot topograficzny w badaniach literackich, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.
 • Skrzypczak Magdalena, Doświadczanie przestrzeni w figurach wędrownych jako inicjacja procesu twórczego (off-line), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013, z. 2.
 • Ślósarska Joanna, Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3828216e-9131-4180-ace1-4050aff54e08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.