Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 2 | 34-45

Article title

Michał Piotr Boym i Jan Mikołaj Smogulecki – dwie jezuickie drogi do Państwa Środka

Content

Title variants

EN
Michał Piotr Boym and Jan Mikołaj Smogulecki – Two Jesuit Ways to the Middle Kingdom

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Michała Piotra Boyma i Jana Mikołaja Smoguleckiego, dwóch XVII-wiecznych polskich jezuitów, różniło niemal wszystko: pochodzenie, majątek, wykształcenie, zainteresowania, charaktery. Ich losy splotły się jednak, gdy, zainspirowani chęcią niesienia Chrystusowej Ewangelii ludom Dalekiego Wschodu, wstąpili do Towarzystwa Jezusowego. W trakcie 2-letnich studiów teologicznych w Krakowie przygotowywali się wspólnie do podjęcia w przyszłości pracy misjonarza w Chinach. Ich drogi rozeszły się jednak w momencie, gdy Smogulecki wyjechał do Rzymu, gdzie jeszcze przed ukończeniem studiów otrzymał obietnicę wyjazdu na Wschód. Boym natomiast pozostał w Krakowie, skąd listownie przekonywał generała zakonu o swym misyjnym powołaniu, oskarżając nawet Smoguleckiego o brak lojalności. Świadectwo starań obu jezuitów o skierowanie na misję, a także powstałej między nimi animozji, zawarte jest w listach, które obaj skierowali do ówczesnego generała zakonu, Mutio Vitelleschiego, a które znajdują się obecnie w Archivum Romanum Societatis Iesu (Pol. 79). Chociaż ostatecznie i Boym, i Smogulecki sprawowali posługę misyjną w Państwie Środka, a nawet przebywali tam w tym samym czasie, wydaje się, że ich drogi nie spotkały się już nigdy.
EN
Michał Piotr Boym and Jan Mikołaj Smogulecki, two seventeenth-century Polish Jesuits, differed in almost every aspect: the origin, property, education, interests, personalities. Their fates became intertwined, however, when, inspired by the desire to carry the Gospel of Christ to the peoples of the Far East, they both joined the Society of Jesus. During the two-year theology studies in Cracow, they prepared together for a future missionary work in China. Their paths diverged, however, when Smogulecki went to Rome, where even before graduation he was promised a trip to the East. Boym, on the other hand, remained in Cracow, from where he persuaded in letters to the Society’s General of his missionary vocation, accusing even Smogulecki of disloyalty. The testimony of the both Jesuits’ efforts to receive the referral to a mission, as well as of the animosity that arose between them, is comprehended in the letters, currently in the Archivum Romanum Societatis Iesu (Pol. 79), which they both headed to the then General of the Order, Mutio Vitelleschi. While, eventually, both Boym and Smogulecki exercised missionary service in the Middle Kingdom or even lived there at the same time – it seems their paths never met anymore.

Journal

Year

Issue

2

Pages

34-45

Physical description

Dates

published
2014-12-01

Contributors

References

 • J. Krzyszkowski, Michał Piotr Boym Pu Cze-juan Mi-ko misjonarz i poseł cesarski w Chinach w XVII w., [w:] F.A. Plattner, Gdy Europa szukała Azji, tłum. A. Starzeński, Kraków 1975.
 • J. Konior, Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich), Kraków 2013.
 • E. Kosibowicz, Zapomniany misjonarz polski ks. Jan Mikołaj Smogulecki T.J., misjonarz w Chinach w XVII wieku, „Przegląd Powszechny”, t. 181, nr 46, 1929.
 • E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador Państwa Środka, Warszawa 1999.
 • E. Kajdański, Sekrety chińskiej medycyny. „Medicus Sinicus” Michała Boyma, Warszawa 2010.
 • Synopsis Annalium Societatis Jesu ab Anno 1540 usque ad Annum 1725. Authore R.P. Antonio Franco Societatis ejusdem Sacerdote, Augustae-Vindelicorum et Graecii 1726.
 • R. Sviedrys, What Did Andrius Rudamina Talk about in China, [w:] Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas, Vilinus 2012.
 • L. Grzebień (red.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996.
 • J. Kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Kraków 2006.
 • M. Miazek- Męczyńska, Indipetae Boymianae. On Boym’s Requests to the Jesuit General for a Missionary Appointment to China, „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies”, t. 59, 2011.
 • R. Danieluk, Michał Boym, Andrzej Rudomina and Jan Smogulecki – Three Seventeenth Century Missionaries in China. A Selection of Documents from the Roman Jesuit Archives, „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies”, t. 59, 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-38287bce-f5eb-4ed0-a7d7-e1784317e99e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.