PL EN


2017 | 65 | 2: Historia | 23-42
Article title

Służba wojskowa księcia Witolda Czartoryskiego w Królestwie Sardynii i Piemontu (1847-1850)

Title variants
EN
Military service of prince Witold Czartoryski in the Kingdom of Sardinia and Piedmont (1847-1850)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematyka niniejszego tekstu stanowi kontynuację wcześniejszego, który ukazał się na łamach „Roczników Humanistycznych” i dotyczy Witolda Adama Czartoryskiego (1822-1865) jako żołnierza w wojsku hiszpańskim. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z genezą i przebiegiem kolejnej służby wojskowej księcia, tym razem w Królestwie Piemontu i Sardynii, której szczegóły są nieznane historiografii. Dlaczego Witold zdecydował się na wstąpienie w szeregi wojska piemonckiego? Czy wierzył w powodzenie podejmowanych działań i w strategię Hotelu Lambert? Jakie czynniki ułatwiały, a jakie utrudniały realizację jego misji? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w prezentowanej pracy. Nie zabraknie w niej opisów ciekawych sytuacji i przygód, które przydarzyły się księciu. Spróbujemy także nakreślić jego osobowość, tęsknotę za domem, posłuszeństwo wobec rodziców, patriotyzm. Podstawową bazę informacji stanowią materiały archiwalne z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie, przede wszystkim listy Witolda do członków jego najbliższej rodziny i współpracowników.
EN
The subject of this article is a continuation of the earlier paper that appeared in the “Annals of Arts” and presents Witold Adam Czartoryski (1822-1865) as a soldier in the Spanish army. The aim of this article is to familiarise readers with the genesis and course of prince’s another military service, this time in the Kingdom of Sardinia and Piedmont, the details of which are unknown to historiography. Why did Witold decide to join the ranks of the Piedmont army? Did he believe in the success of the actions and the strategy adopted by Hotel Lambert? What factors facilitated and which hindered the implementation of his mission? This paper tries to answer these and other questions. It also includes descriptions of interesting situations and adventures that happened to the prince. The paper also attempts at presenting the prince’s personality, his longing for home, obedience to parents and patriotism. The basic source information was obtained from archives of the Princes Czartoryski Library in Kraków, mainly based on Witold’s letters to the members of his immediate family and collaborators.
Contributors
  • Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, basiaobt@interia.pl
References
  • Dziewanowski M.K., Książę wielkich nadziei. Biografia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Wrocław: alta2 1998.
  • Gierowski J.A., Historia Włoch, Wrocław: Ossolineum 1985.
  • Handelsman M., Czartoryski Adam Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków: PAU 1938.
  • Henczel-Wróblewska L., Polacy w kulturze Piemontu w XIX wieku i w pierwszych dekadach XX wieku, www.staff.amu.edu.pl/.../Polacy-w-kulturze-Piemontu-prezentacja.pptx [dostęp: 30.09.2015].
  • Henning H.H., Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830-1840, z j. niem. przeł. M. Borkowicz, Warszawa: PIW 1987.
  • Kukiel M., Czartoryski Witold Adam, w: Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków: PAU 1938, s. 299.
  • Obtułowicz B., Służba wojskowa księcia Witolda Czartoryskiego w Hiszpanii (1845-1846), „Roczniki Humanistyczne” 62 (2014), z. 2, s. 103-126.
  • Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa: Wiedza Powszechna 1994, s. 435.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38299a65-a4e1-40ca-ae58-8ffff253961f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.