PL EN


2018 | 25 | 291-308
Article title

Polonika w oddziale kwatermistrzowskim c. i k. Naczelnej Komendy Armii w Archiwum Wojny w Wiedniu (styczeń–luty 1918)

Authors
Content
Title variants
EN
Polonica in Imperial and Royal Army High Command Quartermasters Unit in the Military Archive in Vienna (January–February 1918)
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
25
Pages
291-308
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
author
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
 • Archiwum Wojny (Kriegsarchiv) w Wiedniu, Naczelna Komenda Armii (Armeeoberkommando – AOK), Oddział Kwatermistrzowski (Quartiermeisterabteilung – Qu.Abt.), Kartony 2500-2502, 2504-2513.
 • Gaul J., Akta dotyczące budowy państwowości polskiej w okresie lipiec – sierpień 1917 roku w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 23, 2016, s. 267–278.
 • Gaul J., Akta dotyczące Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914–1918 w Archiwum Wojny w Wiedniu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 21, 2014, s. 215–226.
 • Gaul J., Die Polen betreffenden Archivalien im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg, „Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen”, Bd. 55, 2002, H. 2, S. 146–148.
 • Gaul J., Franciszek Charwat. Materiały z lat 1914–1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 22, 2015, s. 331–346.
 • Gaul J., Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914–1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, t. 1: Archiwum Wojny / Quellen von 1914–1918 im Österreichischen Staatsarchiv in Wien, Bd. I: Kriegsarchiv, Warszawa 2015.
 • Gaul J., Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914–1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, t. 2: Ogólne Archiwum Administracji, Archiwum Domu-, Dworu- i Państwa / Józef Piłsudski. Quellen von 1914–1918 im Österreichischen Staatsarchiv in Wien, Bd. 2: Allgemeines Verwaltungsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Warszawa 2017.
 • Gaul J., Polonica in österreichischen Archiven, „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs“, Bd. 53, 2009, S. 417–445.
 • Gaul J., Polonica w zespole „Urząd Nadzoru Wojennego” w Archiwum Wojny w Wiedniu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 24, 2017, s. 311–323.
 • Gaul J., Polonika w archiwach austriackich, „Archeion”, t. 110, 2007–2008, s. 118–142.
 • Gaul J., Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918 / Polonica im Parlamentsarchiv Wien. Archiv des Abgeordnetenhaus des Reichsrats 1861–1918, Warszawa 2014.
 • Gaul J., Polonika w Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu, „Archeion”, t. 104, 2002, s. 227–233.
 • Gaul J., Polonika w Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu, „Archeion“, t. 107, 2004, s. 391–397.
 • Gaul J., Polonika w zespole Kancelarii Wojskowej Jego Wysokości Cesarza i Króla w Archiwum Wojny w Wiedniu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 20, 2013, s. 237–245.
 • Gaul J., Polonika z lat 1772–1918 w Archiwum Diecezjalnym w Wiedniu, „Archeion“, t. 109, 2006, s. 215–226.
 • Gaul J., Polonika z lat 1772–1918 w Krajowym Archiwum Karyntii w Klagenfurcie, „Archeion“, t. 106, 2003, s. 238–248.
 • Inventar des Kriegsarchivs Wien, Wien 1953.
 • Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772–1918 / Polonica im Österreichischen Staatsarchiv 1772–1918, oprac. / verfaßt v. J. Gaul, Warszawa 2003.
 • Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915–1918. Wybór źródeł, oprac. J. Gaul, A. Nowak, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-382a56e2-dab2-499b-85bd-960dc30d97ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.