PL EN


2013 | 81 | 151-166
Article title

Poezja, mitologia i ideologia. Obraz dziecka w twórczości filmowej Arūnasa Žebriūnasa.

Title variants
EN
Poetry, mythology and ideology. The imafe of the child in the films of Arūnas Žebriūnas.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka podejmuje się próby opisu specyficznego świata filmów dziecięcych litewskiego reżysera Arūnasa Žebriūnasa. Analiza dotyczy trzech najciekawszych dzieł artysty zrealizowanych w Litewskim Studiu Filmowym: "Ostatni strzał" ("Paskutinis šūvis", 1959), "Dziewczynka i echo" ("Mergaitė ir aidas", 1964), "Ślicznotka" ("Gražuolė", 1969). Autorka ukazuje kontekst formowania się filmów w systemie ideologicznych wymogów, omawia poetycko-formalny styl wizualny filmów oraz opisuje obraz dziecka o szczególnej wyobraźni, wrażliwości i liryzmie. Dokładne przyjrzenie się filmom pozwala stwierdzić, że forma i poetycka stylistyka filmów były wynikiem nastrojów odwilżowych i estetycznych zmian formalnych w kinematografii sowieckiej, a dominujący w filmach szczególny punkt widzenia z perspektywy dziecka odsłaniał prawdy, które w inny sposób, w innej konwencji byłoby znacznie trudniej wyrazić. Symboliczny język filmów litewskiego reżysera poświadczał, że i dziecięcy bohater może być znakomitym narzędziem perswazji, metaforą współczesnych faktów dziejowych, że cechuje go tajemniczość i przynależność do kręgu mitów.
EN
The author attempts to describe the specific film world of Lithuanian children’s film director Arūnas Žebriūnas. The analysis covers three most significant works of the artist completed in the Lithuanian Film Studio: 'Last shot' ('Paskutinis šūvis', 1959), 'Girl and the echo' ('Mergaitė ir aidas', 1964), and 'Belle' ('Gražuolė', 1969). The author shows the ideological requirements which shaped the context in which the films were formed, she discusses the visual style of the films that combines poetry with formality, and describes the image of the child that is imaginative, sensitive and lyrical. Careful examination of the films leads to the conclusion that the form and style of poetic films were the result of political thaw and formal and aesthetic changes in the Soviet cinema, and that the child’s perspective that dominates in the films reveals truths, that otherwise, in another convention would be much more difficult to express. The symbolic language of the Lithuanian film director testifies that the child’s character can be a powerful tool of persuasion, a metaphor of modern historical facts, and that it is characterised by secrecy and certain mythical character.
Year
Issue
81
Pages
151-166
Physical description
Contributors
References
  • Horoszczak, Adam. 1961. Potrójna szansa lirycznej narracji. „Ekran” nr 20.
  • Rakauskaitė, Ramunė (red.). 2010. Šoblė. Atsiminimai apie dokumentinio kino klasiką Henriką Šablevičių. „A Propos“ studija. Vilnius 2010.
  • Korczak, Janusz. 1957. Prawo dziecka do szacunku. W: Tegoż. Wybór pism. Warszawa: Nasza Księgarnia.
  • Jakowlew, Jurij. 1968. Igra w Krasawicu. „Izwiestija“ nr 226.
  • Žebriūnas, Arūnas. 1998. Tyla ir žodis. Vilnius.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-383e02ff-3122-44aa-a947-30bf198fa809
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.