PL EN


2008 | 1(11) | 91-102
Article title

Poziom kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw na przykładzie spółek z branży handlowej, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Authors
Content
Title variants
EN
The Level of a Net Working Capital and Companies’ Profitability Based on the Example of Trade Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca stanowi próbę empirycznego zbadania zależności pomiędzy poziomem kapitału obrotowego netto, a rentownością przedsiębiorstw. Zawiera wyjaśnienie założeń teorii kapitału obrotowego netto, jak również charakterystykę metod jego wyznaczania. Omawia strategie zarządzania tym kapitałem, z uwzględnieniem czynników wpływających na wybór właściwej strategii. Praca przedstawia wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora na zbiorowości przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na ich podstawie zweryfikowano hipotezę o ujemnej zależności pomiędzy poziomem kapitału obrotowego netto a rentownością przedsiębiorstw.
EN
The article is the attempt to verify the existence of a connection between the level of a net working capital and companies’ profitability. It contains explanation of the theory of the net working capital and shows methods of its calculation. The article also describes strategies of the capital management and factors affecting the choice of the right strategy. Finally, the article shows the results of research, carried out on the example of companies, quoted on the Warsaw Stock Exchange. The aim of the research was to verify, if there is a negative connection between the level of a net working capital and companies’ profitability.
Year
Issue
Pages
91-102
Physical description
Dates
published
2008
References
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. 2000. Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1218-6.
 • Brigham E.F., Houston J.F. 2005. Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1548-7.
 • Dębski W. 1996. Zarządzanie finansami. Tom II. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera. ISBN 83-86210-73-7.
 • Emery D.R., Finnerty J.D., Stowe J.D. 2004. Corporate Financial Management. New Jersey: Pearson Education.
 • Ferreira M.A., Vilela A. 2002. Why do firms hold cash? Evidence from EMU Countries. [on-line; dostęp lipiec 2008]. Dostępny w Internecie: www.efmaefm.org/AcceptedPapers2003.
 • Gajdka J., Walińska E. 1998. Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. ISBN 83-86543-92-2.
 • Gorczyńska M., Znaniecka K. 2006. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. ISBN 83-7228-178-5.
 • Schall L.D., Haley C.W. 1997. Introduction to Financial Management, McGraw-Hill, Inc.
 • Śliwa J., Wymysłowski S. 2007. Jak zarządzać kapitałem obrotowym? W: Szczęsny W. (red.) Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-230-2.
 • Wachowiak P. 2006. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. ISBN 83-7228-181-5.
 • Wawryszuk-Misztal A. 2007. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Studium empiryczno-teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 987-83-227-2742-3.
 • Wędzki D. 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7484-018-7.
 • Wędzki D. 2002. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-53-1.
 • Wędzki D. 2000. Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-053-4.
 • Zeliaś A. 2000. Metody statystyczne. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1247-X.
 • Gazeta Giełdy „Parkiet” [on-line]. Dostępne w Internecie: http://www.parkiet.com.pl.
 • Bankier.pl: serwis internetowy [on-line]. Dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3842b1ae-08cc-4cac-9443-02eaa4f12bb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.