PL EN


2002 | 4 | 3-30
Article title

Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O wolności uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim mówimy dzisiaj w kontekście praw człowieka, (zagwarantowanych aktami prawa międzynarodowego i uznanych za niezbywalne przez Sobór Watykański II). Prawa te wynikają z natury człowieka i dają mu wolność wyboru określonego światopoglądu, systemu wartości, sposobu kształcenia i wychowania oraz prowadzenia badań naukowych. Pryncypia te przenoszą się na Kościół, który ma niezbywalne prawo zakładania i prowadzenia uniwersytetów katolickich. Wolność każdego uniwersytetu, w tym także katolickiego, sprowadza się głownie do jego autonomii.
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
  • A. L. Szafrański, Koncepcja uniwersytetu katolickiego, w: KUL. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, Lublin 1992, s. 32.
  • A. Mantineo, Le Universitar cattoliche nel diritto della Chiesa e dello stato, Milano – Dott. A. Giuffré Editore 1995.
  • H. Misztal, Wizja KUL Kardynała Stefana Wyszyńskiego, “Zeszyty Naukowe KUL” 38(1995) nr 1-2, s. 89-107.
  • S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), Milano – Dott. A. Giuffré Editotre 1999,
  • S. Kunowski, Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i oświaty, “Zeszyty Naukowe KUL” 11(1968) nr 3-4, s. 33-50.
  • S. Wielgus, Model uniwersytetu dziś, w: Bogu i ojczyźnie, uniwersyteckie przemówienia i listy 1996-1998, Lublin, 1999, s. 11-16
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38435c56-0005-4ac7-8838-5cf7bda9c721
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.