Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 17

Article title

Rola Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa na przykładzie wybranych konfliktów

Content

Title variants

EN
The role of North Atlantic Treaty Organization in the international security system using examples of selected conflicts

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper presents the role of the North Atlantic Treaty Organization in the development and maintenance of the international security system, using examples of selected armed conflicts (Bosnia, Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libya). The author portrays NATO as the only guarantor of European and world security, showing that NATO is the only organization in the contemporary changing and dynamic world that is capable of keeping the peace and the status quo that was obtained with so much difficulty by the international community after World War II. The contemporary international situation, in particular the change of the external policy conducted by the Russian Federation, the great migration crisis, and the activity of the socalled Islamic State casts NATO in a completely different and, above all, new role, which this organization is bound to fulfil, constituting a reliable foundation of global peace. It seems that NATO is currently the only organization that is capable of shouldering full responsibility for ensuring security in Europe and the world.

Contributors

 • Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

References

 • 1. Belica Beata, Strategia NATO wobec konfliktu w Afganistanie: wyzwanie na miarę XXI wieku, ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem nr 1(3)/2014, Gdańsk.
 • 2. Cielma Mariusz, Ocena walijskiego szczytu NATO – na wschodzie bez zmian, Dziennik Zbrojny, Warszawa, 07.09.2014.
 • 3. Czaja Jan (red.), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, AON, Warszawa, 2005.
 • 4. Czulda Robert, Łoś Robert, Reginia-Zacharski Jacek (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź, 2013.
 • 5. Dybczyński Andrzej, Przyszłość NATO, Rocznik Strategiczny 2014/15, tom 20, Warszawa, 2015.
 • 6. Jankowski Dominik, Nowa Koncepcja strategiczna NATO: znaczenie dla sojuszu i Polski, Fundacja Amicus Europea, 10/2010.
 • 7. Kaczmarek Julian, NATO w systemie bezpieczeństwa świata, Wydawnictwo Alta-2, Wrocław, 1998.
 • 8. Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco, 26 czerwca 1945.
 • 9. Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • 10. Kozerawski Dariusz (red.), Udział jednostek Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-2003. Wybrane problemy, AON, Warszawa, 2004.
 • 11. Kupiecki Robert, NATO a operacja pokojowe: Studium Sojuszu w trans-formacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń, 1998.
 • 12. Kupiecki Robert, Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny, Rocznik Strategiczny 2014/15, tom 20, Warszawa, 2015.
 • 13. Marcinkowski Czesław, Operacje pokojowe na początku XXI wieku, MON Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa, 2004.
 • 14. NATO. Vademecum, Bellona, Warszawa, 1995.
 • 15. Tanner Stephen, Wojny Bushów, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 2007.
 • 16. Trzpil Magdalena, Raport. Afganistan, jako największe współczesne wyzwanie dla NATO, Warszawa, 2009. Raport III/2009.
 • 17. Wiatr Jerzy, Zarys nauk o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Warszawa, 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-38444553-f358-4f0e-bf83-89baa003e73c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.