PL EN


2016 | 52 | 107-114
Article title

Postawy funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec treningu i pomiaru sprawności fizycznej

Content
Title variants
EN
Prison Service officers’ attitudes towards training and measurement of physical fitness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. In 2014 three co-authors of this article, at the prison authorities’ order, prepared a draft amendment of the physical fitness test for Prison Service officers. After the presen­tation of several amendments there has been noticed a very spontaneous and emotional reaction of the officers to the concept of Cooper’s test inclusion to the revised test. This inspired the authors to examine prison officers’ attitudes towards the concept of exposing them to a mandatory endurance test. Material and methods. 91 prison officers took part in a diagnostics survey with the use of a questionnaire developed by the authors. Results. Subjects mostly practice strength training although in their opinion the most beneficial to health is doing endurance training. The respondents do not have enough knowledge on training methods of building endurance. Almost half of the respondents indicate a negative attitude of officers to the incorporation of obligatory endurance trial to physical fitness test. Conclusions. Several educational as well as motivational actions need to be taken in order to raise their skills related to planning and practicing physical activity. Their performance is especially important taking into consideration health and the strengthening of professionally useful motor potential.
Year
Volume
52
Pages
107-114
Physical description
Dates
published
2016-05-23
Contributors
author
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
 • Areszt Śledczy w Koszalinie
 • centrum edukacyjno-rehabilitacyjne tęcza w wolicy koło kalisza
 • Polskie Towarzystwo Penitencjarne
References
 • Ambroży T. (2001), Samoobrona. Podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji, TKKF, Warszawa.
 • Bukowiecka D. (2006), Związek wszechstronnej sprawności fizycznej z poziomem kompetencji psychomotorycznych z zakresu działań interwencyjnych funkcjonariuszy policji, [w:] Chodała A., Klimczak J., Rakowski A. (red.), Trening militarny żołnierzy, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, PTNKF, Szczytno, 69–87.
 • Corbin C.B., Welk G.J., Corbin W.R., Welk K.A. (2007), Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Hoffman R., Collingwood T.R. (2005), Fit for Duty. An Officer’s Guide to Total Fitness, wyd. 2, Human Kinetics, Champaign.
 • Klukowski K., Raczyński H., Mazurek K. (1997), Psychofizyczne i zdrowotne uwarunkowania zdolności do służby funkcjonariuszy formacji obronnych, [w:] Kalina R.M., Kaczmarek A. (red.), Ukierunkowane przygotowanie obronne, PTNKF, Warszawa.
 • Kuński H. (1998), Profil wydolności (sprawności) prozdrowotnej w indywidualizacji treningu zdrowotnego osób dorosłych, TKKF, Warszawa.
 • Kuński H. (2003), Trening zdrowotny osób dorosłych, Medsport, Warszawa.
 • Łapiński P. (2007), Health-related behaviours of prison officers, [w:] Sokołowski M. (red.), Bio­social effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes, AWF, Poznań, 243–248.
 • Łapiński P. (2009), Changes in body mass of students attending prison service non commissioned officer’s (NCO’s) school as related to shaping their job fitness, [w:] Sokołowski M. (red.), Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army, Polish Scientific Physical Education, Warszawa, 155–164.
 • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej. Dz.U. z 2011 r. nr 20, poz. 108.
 • Siwiński W., Rasińska R. (2015), Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka, Pielęgniarstwo Polskie, 2 (56), 181–188.
 • Urych I. (2013), Wielka bigoreksja w wielkiej sieci, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1, 20–25.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Dz.U. z 2014 r. poz. 1822.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Dz.U. z 2014 r. poz. 1415.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3855ecb6-bf27-44ad-a107-c5e7e38008e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.