PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 11-21
Article title

Rola usług w rozwoju gospodarczym Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Role of services in the economic development of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sektor usług w procesie zmian strukturalnych polskiej gospodarki, a także kierunki przekształceń strukturalnych w samym sektorze. Zwrócono uwagą także na rolę delokalizacji usług biznesowych do Polski oraz podjęto próbę uzasadnienia wpływu usług na rozwój gospodarczy i konkurencyjność.
EN
The article presents a sector of services in the process of structural changes in the Polish economy as well as directions of structural transformations in the sector itself. The emphasis is also placed on the role of relocation of business services to Poland and an attempt was made to substantiate the influence of the services on the economic development and competitiveness.
Year
Issue
Pages
11-21
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
References
 • Clark C. 1957. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
 • Duke University, Archstone Consulting. 2007. The new logic of offshoring: the next generation of of-fshoring-innovating and engineering-is at hand, [on-line; dostęp: 2009-07-08]. Dostępny w Internecie: http://resources.bnet.com/topic/duke+university+and+offshoring.html.
 • Ernst & Young. 2006. Globalization Act II Team Europa Defends its Goals.
 • Ernst & Young. 2007. A Renewable Europe. European Attractiveness Survey.
 • Ernst & Young. 2008. Open World. European Attractiveness.
 • Ernst & Young. 2009. Reinventing European Growth. European Attractiveness Survey.
 • Eurostat. 2006. 2007. Panorama of the European Business, Facts and Figures Data, 1995-2005. [on-line; dostęp 2009-07-08]. European Communities.
 • Federation of European Employers. Dostępny w Internecie: http://www.fedee.com/countryratings.shtml.
 • Fisher A.G. 1935. Cash of Progress and Security. London: Macmillan.
 • Inwestycje przy udziale PAHIZ ‒ archiwum. 2006-2007. [on-line; dostęp: 2009-07-08], Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dostępny w Internecie: http://www.paiz. gov.pl/index/?id=84d5711e9bf5547001b765878e7b0157.
 • Inwestycje przy udziale PAUIZ. 2008. [on-line; dostęp: 2009-07-08], Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dostępny w Internecie: http://www.paiz.gov.pl/index/?id=7c3-3e57e3dbd8a52940fala963aa4a4a.
 • Inwestycje zagraniczne. 2008. [on-line; dostęp: 2009-07-08]. Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dostępny w Internecie: http://www.paiz.gov.pl/index/?id=7c5845ce-a683556d813ebd657e8cca01.
 • Jakubiak M., Weresta M.A., Rybiński K. 2002. Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce. Zeszyty BRE Bank-Cose nr 62. Warszawa: Bre-Bank; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ISSN 1233-12IX.
 • Mały Rocznik Statystyczny. 2008. [on-line, dostęp: 2009-07-08]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm
 • Ministerstwo Gospodarki. 2007. Polska 2007. Raport o stanie gospodarki. Warszawa: ISSN 1429-3005.
 • Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce (wg stanu na koniec 2007 r.). 2008. [dokument PDF, dostęp: 2009-07-08]. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz. Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F91B004A-083D-439F.../BIZ_2007.pdf.
 • NBP. 2009. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 r. [dokument PDF, dostęp: 2009-07-08]. Dostępny w Internecie: http://nbp.gov.pl/publikacje/zib/ZIB_2007_aneks.pdf.
 • Rada Ministrów. 2005. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
 • Rogoziński K. 2000. Usługi rynkowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87152-91-9.
 • Szukalski S.M. 2004. Serwicyzacja gospodarki i industralizacja usług. "Handel Wewnętrzny" nr 4-5.
 • UNCTAD. 2004. World Investment Report 2004: the Shift Towards Services. United Nations Conference on Trade and Development. New York ‒ Genewa.
 • UNCTAD. 2006. World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development.
 • Wiśniewski Z., Pocztowski A. 2004. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-26-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-385e3ca5-2d28-4f3c-9fac-a521a96fc7c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.