PL EN


2014 | 21 | 299-315
Article title

Formacja organisty na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The organist’s formation in the diocese of koszalin-kolobrzeg
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem niniejszego artykułu jest formacja organisty w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w świetle przepisów kościelnych dotyczących tej kwestii. Autor postawił sobie za zadanie zaprezentować przepisy dotyczące przygotowania i posługi organisty oraz przykłady wprowadzenia ich w życie, m.in. przez założenie Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Dla bardziej wnikliwego przebadania tej kwestii autor ułożył ankietę, na podstawie której w latach 2010/2011 zostały przeprowadzone badania w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat pracy organisty. Autor żywi nadzieję, że podjęcie tematu formacji organisty przyczyni się do podniesienia poziomu i usunięcia ewentualnych nadużyć czy braków w tym względzie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
EN
The subject of this article is an organist’s formation in the Diocese of Koszalin-Kołobrzeg in the light of the law concerning this issue. The attempt is to present the diocese rules concerning the organists’ preparation and their ministry. Moreover, there are some examples that show the practical realization of these rules ( for example through the establishing of the Diocesan Study Centre for Organists) To reach this aim, questionnaires were framed to make possible to collect information about the ministry and formation of an organist in the Diocese of Koszalin-Kołobrzeg. The questionnaire was conducted in 2010/2011 among parish priests and organists. The author of this article hopes that the undertaken topic of an organists’ formation be, at least to some extent, helpful to better the organists’ qualifications and exclude, if necessary, all misuses or deficiency.
Contributors
 • doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, organista diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, lukaszbomi@gmail.com
References
 • Bończa-Bystrzycki L., Zarys dziejów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972-2011), Koszalin 2011, s. 7.
 • I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1986-1990, s. 178.
 • Jan Paweł II, Bulla „Totus Tuus Poloniae populus” (25.03.1992), „L’Osservatore Romano” (1992), nr 3-4, s. 67-73.
 • Jeż I., Refleksje biskupa seniora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2002), nr 7, s. 7-13.
 • Laskowski L., Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w latach 1972-2002, Koszalin 2002, s. 3-16.
 • Paweł VI, Bulla „Episcoporum Poloniae coetus” w sprawie okręgów kościelnych na polskich Ziemiach Zachodnich i Północnych (28.06.1972), http://www.koszalin.opoka.org.pl/bulla.htm.
 • Pluta W., Regulamin Diecezjalnej Komisji dla spraw śpiewu i muzyki kościelnej oraz spraw organistowskich, znak: B:2 – 6/59, Gorzów dnia 23 kwietnia 1959 roku, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (1959), nr 5, s. 245-246.
 • Pluta W., Regulamin dla Organistów Diecezji Gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (1959), nr 5, s. 246-253.
 • Szczepaniuk P., Obraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w listach pasterskich biskupa Ignacego Jeża w latach 1972-1992, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2001), nr 6, s. 249-259.
 • Szczepaniuk P., Powstanie, historia i terytorium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, „Studia Koszalisko-Kołobrzeskie” (2000), nr 5, s. 123-133.
 • Wejman G., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1972, Szczecin 2007, s. 28-51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-386888a5-1eac-46bc-8c54-257356e8b8a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.