PL EN


2016 (R. XV) | 4(62) | 155-166
Article title

Teatr niezawodowy w środowisku lokalnym

Content
Title variants
Amateur theater in the local environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka wskazuje na działalność teatrów niezawodowych, podejmujących w swojej pracy problematykę dziedzictwa kulturowego miejsca. Zwraca uwagę na pedagogiczny wymiar działań teatru niezawodowego wpisując go w założenia edukacji regionalnej oraz pedagogiki społecznej. Podjęte rozważania przedstawiają teatr jako przestrzeń do realizacji działań wychowawczych, związanych z budowaniem lokalnej tożsamości, kształtowaniem świadomości społecznej oraz aktywizacji podmiotowej i wspólnotowej jednostek na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.
EN
The author indicates the activity of amateur theaters that address the issue of local cultural heritage in their work. She devotes special attention to the educational dimension of the work of amateur theaters, situating it within the assumptions of regional education and social pedagogy. In light of these considerations, the theater is represented as a space for the implementation of educational actions related to the building of a local identity, shaping the social awareness and personal and community activation of individuals for the development of local environment.
Issue
Pages
155-166
Physical description
Dates
published
2016-10-01
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Barba E., (2007), Canoe z papieru. Traktat o antropologii teatru, Wrocław.
 • Berthold M., (2000), Historia teatru, Warszawa.
 • Braun K., (2000), Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku, Lublin.
 • Braun K., (2003), Kieszonkowa historia teatru polskiego, Lublin.
 • Castells M., (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa.
 • Gniazdowski A., (2004), Wspólnota i świat. Tożsamość społeczności lokalnej, [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i nowoczesność, Kurczewska J. (red.), Warszawa.
 • Hausbrandt A., (1983), Teatr w społeczeństwie, Warszawa.
 • Hausbrandt A., (1990), Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa.
 • Hauser A., (1974), Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa.
 • Kamiński A., (1961), Wstęp, [w:] H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Lewicka M., (2012), Psychologia miejsca, Warszawa.
 • Muszyńska J., (2014), Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno- -wschodniego pogranicza Polski, Warszawa.
 • Nieduziak E.M., (2004), Poszukiwanie tożsamości kulturowej w działaniach teatrów lokalnych, Sandomierz.
 • Nikitorowicz J., (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa.
 • Olszewska-Gniadek J., (2009), Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa, Kraków.
 • Orzechowski E. (2000), Teatr amatorski, [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko, Fik M. (red.), Warszawa.
 • Radlińska H., (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Raszewski Z., (1990), Krótka historia teatru polskiego, Warszawa.
 • Świeca M., (2009), Rola teatru w autokreacji młodzieży, Kielce.
 • Weil S., (1961), Zakorzenienie i inne fragmenty. Wybór pism, Kraków.
 • Wilk T., (2010), Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha, Katowice.
 • Żardecki W., (2012), Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru, Lublin.
 • Żmudzińska-Nowak M., (2010), Miejsce, tożsamość i zmiana, Gliwice.
 • Niżniowski J., Profesjonalni aktorzy sceny niezawodowej, http://www.nietak-t.pl/index.php/numery/ 9-artykul/41-profesjonalni (dostęp: 10.08.2015).
 • Słownik języka polskiego, www.sjp.pl (dostęp: 10.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38844d8a-476b-46af-82a3-277c5fea021e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.