PL EN


2015 | 2 (355) | 45-57
Article title

Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej

Content
Title variants
EN
The Selected Behaviours of Consumers in the Market for Natural Coffee
RU
Избранные формы поведения потребителей на рынке натурального кофе
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy było zbadanie wybranych zachowań konsumentów spożywających kawę naturalną mieloną i w ziarnach, dostępną na rynku. Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów świata i jedna z najpopularniejszych używek (główne źródło kofeiny). Działa pobudzająco i orzeźwiająco, przyspiesza przemianę materii i zwiększa sprawność myślenia. Badani piją ją z przyjaciółmi, znajomymi, ale też w samotności, a wiek był czynnikiem istotnie różnicującym statystycznie. Kawa jest dodatkiem, pretekstem do spotkań z drugim człowiekiem, rozmowy, zwierzeń, dyskusji, czy omówienia bieżących spraw lub planów. Często padają słowa „idziemy na kawę?” lub „umówmy się na kawę”, to nie do końca o picie kawy nam chodzi, ale o spotkanie z drugim człowiekiem. Kawę pijemy na różne sposoby i coraz częściej dostrzegamy jej walory sensoryczne.
EN
An aim of the article was to research the selected behaviours of consumers consuming natural ground coffee and coffee beans available in the market. Coffee is one of the most popular drinks in the world and one of the most popular stimulants (the main source of caffeine). It has stimulating and refreshing action, accelerates metabolism and enhances thinking skills. The respondents drink it with their friends, acquaintances, but also alone, and the age is the factor significantly differing statistically. Coffee is an addition, pretext to meet someone else, have a chat, to confide, or to discuss the current matters or plans. We can often hear the words: “Let’s go for coffee” or “Let’s have a coffee date”, though it is not only the matter with drinking coffee, but with meeting somebody else. We drink coffee in different ways and we more and more often see its sensory values.
RU
Целью работы было изучение избранных форм поведения потребителей, потребляющих натуральный молотый и зерновой кофе, доступный на рынке. Кофе – один из самых популярных напитков мира и один из самых популярных стимуляторов (основной источник кофеина). Он оказывает стимулирующее и освежающее действие, ускоряет метаболизм и поднимает эффективность мышления. Обследуемые пьют его с друзьями, знакомыми, но и в одиночку, а возраст был фактором, в существенной степени дифференцирующим стати- стически. Кофе – добавка, предлог для встречи с другим человеком, беседы, откровенностей, дискуссии или обсуждения текущих дел или планов. Мы часто проиносим слова: «Пойдем на кофе?» или «Условимся на кофе», что не до конца обозначает, что мы имеем в виду желание выпить кофе, а встречу с другим человеком. Кофе мы пьем по-разному и все чаще мы замечаем его сенсорные качества.
Year
Issue
Pages
45-57
Physical description
Contributors
References
 • Bojarowicz H., Przygoda M. (2012), Kofeina, cz. I. Powszechność stosowania kofeiny oraz jej działanie na organizm, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 93(1).
 • DEMO i Taylor Nelson Sofres OBOP (2010), Badania Omnibusowe.
 • Dmowski P., Śmiechowska M., Platta A. (2010), Zachowanie trójmiejskich konsumentów na rynku kawy, Zarządzanie produktem, „Zeszyty Naukowe”, nr 154, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Dominiak M., Kasprzak J. (2006), Spożycie kawy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Ochrona czy ryzyko?, „Polski Przegląd Kardiologiczny”, nr 8(6).
 • Drewnowska B. (2013), Espresso nie tylko z kawiarni, „Rzeczpospolita”, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1073749.html?print=tak&p=0 [dostęp: 20.03.2014].
 • Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych (INSE) (2013), Raport-rynek kawy w Polsce, Łódź.
 • Juszczyk M. (2011), Zastosowanie badań marketingowych do analizy konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.
 • Kall J. (2001), Silna Marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa. Royal Botanic Gardens, KEW (2014), http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/coffea-arabica-arabica-coffee [dostęp: 20.03.2014].
 • Koniewski M. (2012), Świadomość marki a lojalność konsumentów, PMR Research.
 • Lenart B., Sikora T. (2000), Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, Vol. 2(27).
 • Nehlig A.(1999), Are we dependent upon coffee and caffeine? A review on human and animal data, “Neuroscience Biobehavioral Reviews”, No. 23.
 • Ogólnopolskie Badania Kawowych Preferencji Polaków MK Cafe (2011), http://caffeprego.pl/wydarzenia/wydarzenia/wyniki_%22ogolnopolskiego_badania_kawowych_preferencji_polakow%22,_przeprowadzonych_przez_marke_mk_cafe_d8253_pol.html [dostęp: 20.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-388ad18c-6daa-4e66-b338-851446ec54eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.