PL EN


2009 | 5 | 127-139
Article title

Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych.

Content
Title variants
EN
Evaluating Evaluators. Three Questions about Evaluation.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problematykę ewaluacji nauczania w szkolnictwie wyższym. Każda z trzech części artykułu stanowi próbę odpowiedzi na konkretne pytanie: czym tak naprawdę jest (lub powinna być) ewaluacja zajęć, jak przeprowadza się ewaluację w uznanych światowych ośrodkach akademickich oraz czy opinie wyrażane przez studentów w ankietach ewaluacyjnych są wiarygodnym źródłem danych. W pierwszej części autorzy wyjaśniają pojęcie ewaluacji, zwracając uwagę na fakt, że obejmuje ona nie tylko surowe dane, ale także element interpretacji, oraz podkreślając jej podwójny: formatywny i sumatywny charakter. W części drugiej przedstawiono „dobre praktyki” funkcjonujące w ramach systemów ewaluacji na wybranych uniwersytetach z kręgu anglosaskiego. Autorzy wspominają tutaj o takich problemach, jak: transparentność systemu, triangulacja zbieranych danych, procedury ewaluacyjne, zaangażowanie studentów itp. Trzecia część dotyczy zagadnień rzetelności i trafności ocen studenckich oraz czynników, które mogą wpływać na tę formę pomiaru.
EN
The paper discusses the issue of evaluating teaching in tertiary education. It consists of three parts, each being an answer to one question: what the evaluation of teaching really is (or should be), how it is conducted at well-known universities throughout the world, and whether students’ evaluations of teaching are indeed a valid and important source of data. In the first part, the authors explain the very idea of evaluation, which includes not only raw data, but also interpretation, underlining its formative and summative character. In the second, various “good practices” from Anglo-Saxon universities are presented. Such issues as system transparency, data triangulation, evaluation procedures, student involvement etc. are mentioned. In the third part, the authors focus on the reliability and validity of student ratings, and on factors that may affect this kind of measurement.
Year
Issue
5
Pages
127-139
Physical description
Contributors
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Humanistyczny; Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, sew.rudnicki@gmail.com
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-388f9fe7-f958-4d89-888d-4652bf63fb7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.