PL EN


2006 | 2 | 242-248
Article title

Problemy rozwoju postaw przedsiębiorczych u gimnazjalistów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Among other things education is understood as support of certain individual character traits, e.g. the qualities of a man with self-initiative. It doesn’t confine itself to any single action but this is a long process with which should already be started in the youngest years of the life. To obtain an effective support of the self-initiative at high schools trainees, the present general educational system needs either several organizational modifications or modifications of the teaching contents. These refer essentially:. -the teaching programs and their contents. - the principles and the form of the cooperation of the school with the local authority. --the permanent dilatation of the didactic-educational competences of the teachers in the context of further vocational educations. The specific training in a certain subject should be completed by interdisciplinary trainee projects. The further vocational education of the teachers should take into account the development of the ability to give structured lessons and to better combine the theoretical and practical contents with each other. Furthermore the teachers should be taught how to motivate the trainees for more ownly project drafts and their execution and how the representatives of local authorities should be included in the construction of additional contents of the teaching programs.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Metodologii Badań Pedagogicznych, Polska
References
 • Bogaj A. (red.), Realia i perspektywy reform oświatowych, IBE, Warszawa 1997.
 • Dewey J., Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa (b.r.), s. 107.
 • Dybek H., Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Oficyna Impuls, Kraków 2000.
 • Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, tłum. K. Konarzewski, WSiP, Warszawa 1998.
 • Furmanek W., Człowiek. Człowieczeństwo. Wychowanie, FOSZE, Rzeszów 1995.
 • Furmanek W., Walat W. (red.), Problemy współczesnej dydaktyki techniki, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003.
 • Głowacki S. (red.) i in., Metoda projektów jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kielce 1999.
 • Grondas M., Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej [w:] Nowa Szkoła. Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Integracja międzyprzedmiotowa, CODN ,Warszawa 1999.
 • Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa 1999.
 • Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, CODN, Warszawa 2000.
 • Kwiatkowski S.M. (red.), Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy, IBE, Warszawa 2000.
 • Kwiatkowski S.M. (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, IBE, Warszawa 1998.
 • Mikina A. (red.), Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów. Przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego, Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, Łódź 1999.
 • Nowacki T., O metodzie projektów. ABC nauczyciela szkoły zawodowej, CODN, Warszawa 1996.
 • Prùcha J., Pedagogika porównawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szymański M.S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.
 • Szymański M.S., Rozprawa o metodzie (projektów) [w:] K. Kruszewski (red.): Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSiP, Warszawa 2000.
 • Wilsz J., Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Częstochowa 1996/1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3898f97a-3f6d-40ef-b10b-98457f6900e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.