Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 | 57 - 78

Article title

Wybór następcy papieża Benedykta XVI na łamach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Election of the Successor of the Pope Benedict XVI in „Rzeczpospolita” and „Gazeta Wyborcza”

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dziennikarze każdego dnia dokonują selekcji informacji, przedstawiając odbiorcy tylko te treści, które w ich opinii są istotne i mogą wzbudzić zainteresowanie. Kryteria wpływające na medialne rozpowszechnienie konkretnej wiadomości sklasyfikowali J. Galtung i M. Holmboe-Ruge. Odnosząc się do tej koncepcji, wykazano, iż konklawe spełnia wszystkie kryteria, uprawniające do uzyskania miana wydarzenia medialnego. Najważniejsza część artykułu to wyniki analizy zawartości wybranych wydań „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”. Jaką rolę odegrały badane mass media podczas konklawe w 2013 roku? Jaki obraz Kościoła wykreowano w analizowanych tytułach w badanym okresie? Przeprowadzone analizy prasoznawcze miały dać odpowiedź na powyższe pytania oraz pokazać, jaki obraz ostatniego konklawe i wizerunek papieża Franciszka zaprezentowano w dziennikach.
EN
The journalists make the selection of information every day; presenting only the content, which, in their opinion, is essential to the reader. J. Galtung i M. Holmboe-Ruge have described the criteria which have impact on the spread of the specific information in the media. In this paper it is suggested that the conclave meets all the requirements of a media event. The analysis is based on sample issues of "Rzeczpospolita" and "Gazeta Wyborcza", important Polish daily newspapers. The most important questions asked are what role these newspapers have played during the conclave in 2013,what image of the Church and of the new pope they have popularizedin the examined period?

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

References

 • Chrześcijaństwo nadal najliczniejszą religią na świecie. Co trzeci człowiek jest chrześcijaninem, http://wpolityce.pl/polityka/146880-chrzescijanstwonadal-najliczniejsza-religia-na-swiecie-co-trzeci-czlowiek-jest-chrzescijaninem [data dostępu: 25 czerwca 2014 r.].
 • Gazeta Wyborcza, nr 51-61 z 2013 r.
 • Instytut Monitorowania Mediów, Najbardziej Opiniotwórcze Polskie Media w 2013 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Warszawa 2014.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Melloni A., Konklawe, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2005.
 • Michalczyk S., Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Michalczyk S., Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2008
 • Polak G., Franciszek. Papież wielkiej nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.
 • Rzeczpospolita, nr 51- 62 z 2013 r.
 • Sosnowski A., Pamiętnik Konklawe 2013, Biały Kruk, Kraków 2013.
 • The Global Religious Landscape, http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscapeexec/ [data dostępu: 8.10.2014 r.].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-389ca524-dc6b-4781-ab0d-bcebe96c5a94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.