PL EN


2013 | 9 | 227-244
Article title

Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
Conference
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skutki obecnego kryzysu finansowego często stają się przedmiotem dyskusji specjalistów w różnych dziedzinach, naukowców i publicystów. Głównym problemem badawczym w artykule jest określenie wpływu kryzysu na skalę i lokalizację inwestycji zbrojeniowych oraz obronność. Okazuje się, że kryzys finansowy nie wpływa znacząco na rozmiar wydatków, które w większości krajów są procentowo współmierne do dochodów osiąganych przed kryzysem. Istnieją jednak obszary o wzmożonych zbrojeniach, takie jak Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego, Chiny oraz sąsiadujące z nimi państwa, a także kraje Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Kryzys w postaci redukcji zbrojeń jest zaś widoczny w Europie. W celu wyjaśnienia tego zjawiska zastosowano analizy porównawcze danych statystycznych. Ponieważ zmiany rozmieszczenia produkcji i konsumpcji broni wydają się ponadto niezbędną podstawą debaty geopolitycznej, wzbogacono artykuł o konieczne mapy. W zakończeniu problem jest rozpatrywany z perspektywy krajowej. Przedstawiono tam główne dylematy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, polskiej obronności i zdolności bojowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Polska
References
 • Bauer, K. (2010). Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, Kraków–Warszawa, 209- 218.
 • Cooper, L.F. (2011). A world without great-power war, International Studies Review, 13 (4), 684-686.
 • Drembkowski, P. (2010). Od symetrii do „teorii chaosu” – nowy typ konfliktu zbrojnego XXI wieku, Studia Polityczne, 25, 147-162.
 • Eck, K. (2012). In data we trust? A comparison of UCDP, GED and ACLED conflict events datasets, Cooperation and Conflict, 47, 124-141.
 • Friedman, G. (2012). Poland’s Strategy, Stratfor Geopolitical Weekly, 4(8), 1-5.
 • Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Zysk i Spółka.
 • Gałganek, A. (2011). Maszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowych, Przegląd Strategiczny, 2, 15-41.
 • Holtom, P., Bromley, M. (2012). Implementing the Arms Trade Treaty: Mapping Assistance to Strenghten Arms Transfer Control. SIPRI Insights to Peace and Security, 2, 1-20.
 • Holtom, P., Wezeman, S.T., Wezeman, P.D., Bromley, M., Kelly, N., Buchhold, C. (2012). International Arms Transfers. Solna: SIPRI.
 • IMF, Word Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/ index.aspx Kile, S. N. (2012). World Nuclear Forces, SIPRI Yearbook 2012. Oxford: Oxford Univ. Press, 307-350.
 • Kiperska, J. (2000). Gra o Europę: bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Klin, T. (2011). Możliwości zastosowania zasad potęgometrii dla wybranych celów analizy geopolitycznej. Polityka i społeczeństwo, 8, 148-156.
 • Kołodziej, J. (2008). Europa w cieniu imperium. Euro-Facta, 1, 385-389.
 • Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiercicki, M. (2010). Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego. Bank i Kredyt, 41 (6), 45-70.
 • Królikowski, H. (2010). Offset – mity i rzeczywistość. Politeja - Pismo Wydzialu Studiow Miedzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13, 511-529.
 • Milmo, D. (2012). BAE/EADS merger off as Angela Merkel refuses to endorse a deal. The Guardian, 10, 10. Pozyskano z: http://www.guardian.co.uk/business/2012/oct/10/bae-eads-merger-off-political- concerns Miłoszowska, D. (2009). Nowy porządek świata jako polityczna forma globalizacji, Geopolityka, 1(2), 41-47.
 • Münkler, H. (1994). Wojny naszych czasów. Kraków: WAM.
 • Nielsen, N. (2012). EU arms trade booming despite crisis. EU-Observer, 27(2), 2-4.
 • Official Journal of the European Union (2011). Thirteenth Annual Report According to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/CFSP Defining Common Rules Governing Control of Exports of Military Technology and Equipment. IV Notices from European Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies, C 328, 1, aneks A 1.
 • Perlo-Freeman, S., Sköns, E. (2008). The private military services industry. SIPRI Insights on Peace and Security, 1, 1-20.
 • Perlo-Freeman, S., Solmirano, C., Kelly, N., Buchhold, C., Wilandh, H., Abdul-Shafi, W. (2012). Military Spending and Armament. Solna: SIPRI.
 • Pieroni, L. (2007). Military expenditure and economic growth. Defence and Peace Economics, 20(4), 327-339.
 • Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, Kraków-Warszawa, 53- 85.
 • Rachwał, T. (2011). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 • Rettman, A. (2012). EU figures show crisis-busting arms sales to Greece. EU-Observer, 7, 3, 2-3.
 • Silverman, H.I. (2011). Reuters: Principles of trust or propaganda. Journal Of Applied Business Research, 27 (6), 93-115.
 • SIPRI, Military Expenditure Database, http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/ milex_gdp SIPRI, The value of national arms exports, 2001–2010, in constant (2010) US$, www.sipri.org/research/ armaments/transfers/measuring/financial_values/constant.xls Skulski, P. (2011). Uwarunkowania marketingu na międzynarodowym rynku broni. Ekonomia, 1 (13), 192-206.
 • Sułek, M. (2001). Podstawy potęgonomii i potęgometrii. Kielce: WSEiA.
 • Sułek, M. (2008). Programowanie gospodarczo-obronne. Warszawa: Bellona.
 • Sułek, M. (2011). Potęga jednostek politycznych w oczach polskich grup eksperckich 2003-2011. Geopolityka, 5.
 • Pozyskano z: http://geopolityka.net/potega-jednostek-politycznych-w-oczach-polskich-grupeksperckich- w-latach-2003-2011/ Szatkowski, T. (2012). Kosztowna obronność. Forbes, nr z dn. 10 X.
 • Urbański, J., Sułek, M., Płaczek, J. (1992). Potencjał obronno-ekonomiczny i wydatki wojskowe. Warszawa: AON.
 • Wilczyński, P.L. (2011). Uwarunkowania geograficzne i zróżnicowanie regionalne konfliktów zbrojnych na świecie po II wojnie światowej, Łódź: WNG UŁ (rozprawa doktorska).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38a03803-bf12-4c7f-a950-ab20920c93d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.