PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 38-42
Article title

Pracownicy socjalni, służby społeczne – profesjonalizacja i rozwój zawodowy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
SOCIAL WORKERS AND SOCIAL SERVICES OCCUPATIONS: PROFESSIONALIZATION AND VOCATIONAL DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia proces profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce po 1989 r. Uwzględnione są cztery aspekty profesjonalizacji: (1) instytucjonalny (tworzenie miejsc pracy dla pracowników socjalnych w ramach systemu pomocy społecznej), (2) edukacyjny (budowanie systemu kształcenia do pracy socjalnej), (3) praktyczny (akumulacja doświadczeń praktycznych, zwłaszcza przez podmioty trzeciego sektora), (4) ekspansyjny (wyłanianie się nowych specjalności w pracy socjalnej i nowych zawodów pomocowych). Nurty te nie są zintegrowane i nie tworzą „kultury profesjonalizacji”.
EN
Paper describes process of social work processionalization in Poland after 1989. Four aspects of professionalization are distinguished: institutional (creating job placements for social workers), (2) educational (building system of education for social work), (3) practical-oriented (accumulation of practical experiences, especially in the framework of NGOs), (4) expansion (appearance of new social work specializations and new helping profession). These tensions are not integrated and do not create a ‘culture of professionalization’.
Year
Volume
41
Pages
38-42
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38a280ee-8146-44d6-be55-edfe5d15226d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.