Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 75-92

Article title

Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacjach na przykładzie usługowych przedsiębiorstw ciepłowniczych

Content

Title variants

EN
Sources of waste formation in organizations on the example of service district heating companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była próba zdiagnozowania natężenia występowania marnotrawstwa w przedsiębiorstwach usługowych na tle rodzajów marnotrawstwa możliwych do zidentyfikowania w organizacjach oraz źródeł ich powstawania. Badania przeprowadzono w branży ciepłowniczej. Teza badawcza: w przedsiębiorstwach ciepłowniczych z największym natężeniem występuje marnotrawstwo związane z „zacofaniem” technicznym i technologicznym wytwarzania oraz przesyłu ciepła. Zastosowana metoda: sondaż diagnostyczny przeprowadzony w wybranych do badań przedsiębiorstwach branży.
EN
The aim of the article was an attempt to diagnose the intensity of the waste occurrence in service companies in comparison with types of waste, possible to identify in organizations and sources of their formation. The study was carried out in the heat engineering trade. Research thesis: it is in district heating companies that waste resulting from technological „backwardness” of the heat generation and transfer appears with the largest intensity. Applied method: a diagnostic survey carried out in companies selected from the studied trade enterprises.

Year

Volume

233

Pages

75-92

Physical description

Contributors

References

 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ball D.R., Maleyeff J. (2003), Lean Management of Environmental Consulting, „Journal of Management in Engineering”, No. 1.
 • Benjamin C.T. (2013), A Study of Behaviours that Retard the Implementation of Lean Operations, „The Journal of the Association of Professional Engineers of Trinidad and Tobago”, Vol. 41, No. 1.
 • Bicheno J. (2008), The Lean Toolbox for Service Systems, PICSIE Books, Buckingham.
 • Bieniok H. (2010), Zarządzanie czasem, Difin, Warszawa.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Burka I. (2014), Lean Management w usługowych przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej. Założenia koncepcji i aplikacje praktyczne, Katowice (praca doktorska).
 • Czekaj J. (2010), Koncepcja lean administration [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czerska M., Szpitter A.A., red. (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Damrath F. (2012), Increasing Competitiveness of Service Companies: Developing Conceptual Models for Implementing Lean Management in Service Companies, Politecnico di Milano, Milano.
 • Drabik L., Sobol E. (2007), Słownik języka polskiego, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2004), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Konstancin Jeziorna.
 • Dunaj B., red. (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • Emiliani M.L. (1998), Lean Behaviours, „Management Decision”, Vol. 30, No. 9.
 • Emiliani M.L. (2000), Cracking the Code of Business, „Management Decision”, Vol. 38, No. 2.
 • Fabrizio T.A., Tapping D. (2010), 5S w biurze. Organizacja miejsca pracy i eliminacja marnotrawstwa, ProdPublishing, Wrocław.
 • Ford H. (1925), Moje życie i dzieło, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, Warszawa.
 • Hines P., Rich N. (1997), The Seven Value Stream Mapping Tools, „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 1, No. 1.
 • Keyte B., Locher D. (2004), The Complete Lean Enterprise. Value Stream Mapping for Administrative and Office Processes, Productivity Press.
 • Kotarbiński T. (1974), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Liker J.K., Hoseus M. (2008), Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
 • Liker J.K., Meier D.P. (2007), Toyota Talent. Developing Your People The Toyota Way, McGraw-Hill eBook.
 • Liker J.K., Meier D.P. (2011), Droga Toyoty. Fieldbook, MT Biznes, Warszawa.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania – strategie – techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Maleyeff J. (2006), Exploration of Internal Service Systems Using Lean Principles, „Management Decision”, Vol. 44, No. 5.
 • Mann D. (2005), Creating a Lean Culture. Tools to Sustain Lean Conversion, Productivity Press, New York.
 • Prezentacja Berkeley University of California dotycząca mapowania strumienia wartości energii (Energy Value Stream Mapping), 2011.
 • Rashid M., Heravi G. (2012), A Lean Management Approach for Power Plant Construction Project: Wastes Identification and Assessment, materiały konferencyjne z Dwudziestej Dorocznej Konferencji Międzynarodowej Grupy Lean Construction (20th Annual Conference of the International Group for Lean Construction); San Diego, California, USA.
 • Rich N., Bateman N., Esain A., Massey L., Samuel D. (2006), Lean Evolution. Lessons from Workplace, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Senge P.M. (2006), Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Shingo S. (1989), A Study of the Toyota Production System, Productivity Press, Cambridge.
 • Sobańska I., red. (2010a), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I., red. (2010b), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Stenzel J. (2007), Lean Accounting. Best Practices for Sustainable Integration, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Tapping D., Shuker T. (2010), Zarządzanie strumieniem wartości w biurze. Osiem etapów doskonalenia procesów biurowych, ProdPublishing, Wrocław.
 • Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Dz. U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.
 • Vermaak T.D. (2008), Critical Success Factors for the Implementation of Lean Thinking in South African Manufacturing Organization, University of Johannesburg (praca doktorska).
 • Wielki multimedialny słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-OXFORD (2013), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wyrwicka M.K., red. (2009), Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Zamasz K. (2007), Rynkowa transformacja sektora usług ciepłowniczych w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-38a83f22-1356-4c50-86b1-f59444b03cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.