PL EN


2015 | 1(8) | 236-248
Article title

Jaroslav Valenta a historycy polscy w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Title variants
EN
Jaroslav Valenta and Polish historians in the collections of the Science Archive of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Learning in Kraków
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the relations of Jaroslav Valenta (1930–2004), a prominent Czech researcher of the most recent Polish history, with a number of Polish historians. The picture of these complex relations in the years 1965–1996 has been built up the basis on archival sources.
Year
Issue
Pages
236-248
Physical description
Contributors
References
 • H. Batowski do A. Šnejdárka 14 XII 1974, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do C. M. Nowaka 15 IX 1978, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do C. M. Nowaka 18 VIII 1979, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do G. Labudy 25 VIII 1992, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Havranka 5 VII 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Kozeńskiego 22 I 1965, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty (Ústav dějin východní Evropy) 21 VII 1969, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, , sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 14 IV 1972, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 15 VIII 1968, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 19 III 1992, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 19 IX 1968, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 24 VIII 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 3 IX 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do J. Valenty 30 III, 31 V 1993, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do Jacka Balucha 6 IX 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do P. Wandycza 15 VIII 1965, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do P. Wandycza 17 VII 1971, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do T. Cieślaka 4 VI 1969, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do V. Beneša 24 VII 1969, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do W. Balceraka 10 IX 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do W. Michowicza 25 X 1988, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski do Wydziału II Historyczno-Filozofi cznego Polskiej Akademii Umiejętności 6 X 1995, s. 2, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H. Batowski o do J. Valenty 19 VII 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • H.Batowski do W. Balceraka 23 VIII 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Kozeński do H. Batowskiego 11 IX 1968, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Kozeński do H. Batowskiego 15 I 1965, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Kozeński do H. Batowskiego 2 VIII 1968, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Kozeński do H. Batowskiego 21 II 1968, 19 II 1969, 26 V 1976, 24 XII 1996, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Kozeński do H. Batowskiego 6 XII 1989, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 1 VIII 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 12 V 1996, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 13 II 1965, 9 II, 25 V 1967, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 19 II, 16 V 1970, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 22 IV 1993, 16, 24 III 1996, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 22 XII 1968, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 26 II 1968, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 3 III 1990, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 5 IV 1972, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta, Naukowe curriculum vitae, II 1993, korespondencja 1995, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie,
 • J. Valenta, Naukowe curriculum vitae; J. Valenta do H. Batowskiego 12 VI 1972, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • J. Valenta do H. Batowskiego 9 X 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • Josef Macůrek do H. Batowskiego 27 VI 1969, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • M. Pułaski do H. Batowskiego 16 X 1969, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • sygn. K III-151.
 • W. Balcerak do H. Batowskiego 10 IX 1991, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III-151.
 • Balcerak W., Wybieram fakty i prawdę historyczną, Głos Ludu 1991, nr 95.
 • Baron R., Prof. phdr Jaroslav Valenta, DrSc. (27.10.1930–24.02.2004), Zwrot 111 (2004), nr 4, s. 68–71.
 • Batowski H., Z najnowszej (1959–1967) literatury o konferencji monachijskiej 1938 r., Kwartalnik Historyczny 75 (1968), nr 3, s. 679–682.
 • Heck R., VI Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Pradze 7–13 VIII 1968 r., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 24 (1969), nr 1, s. 149–152.
 • Kastory A., Profesor Jaroslav Valenta (1930–2004), Studia Historyczne 48 (2005), z. 2.
 • Kopyś T., „Realista”, „Szczery” i „Turysta” wyruszają na „Podhale”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 3 (2003), nr 89, s. 79–86.
 • Kořalka J., Czechosłowacja, [w:] Historiografi a krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, była Jugosławia, Bułgaria, red. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1997, s. 46–71.
 • Kozeński J., Polskie badania nad dziejami Czechosłowacji i stosunków polsko-czechosłowackich (1918–1945), [w:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki historyczne i fi lologiczne, red. R. Gładkiewicz, M. Myška, Praha 1995, s. 257–278.
 • Kozeński J., W odpowiedzi recenzentowi, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 20 (1965), nr 3, s. 446–448.
 • Lewandowski J., Historycy czescy i słowaccy. Memoriał Amorta-Krala, Zeszyty Historyczne 21 (1972), s. 181–184.
 • Meissner J., O niektórych problemach historiografi i w kwestii międzywojennych stosunków polsko-czechosłowackich (na marginesie pracy Ferdinanda Seibsta), Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Historia 10 (1972), s. 79–88.
 • MM [M. Myška], Valenta, Jaroslav, [w:] Biografi cký slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1, Ostrava 2011, s. 182–184.
 • Nowak C. M., Czechoslovak-Polish relations 1918–1939. A selected and annotated bibliography, Stanford 1976.
 • Profesor Jerzy Kozeński wspomina…, rozm. H. Dmochowska – Z. Mazur, Przegląd Zachodni 64 (2008), nr 4, s. 3–8.
 • Professor Jerzy Kozeński Recalls, Western Review 4 (2008), s. 3–8.
 • Pułaski M., Edward Beneš o projektach konfederacji czechosłowacko-polskiej w latach II wojny światowej, [w:] Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofi arowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. M. Pułaski, Kraków 1997, s. 154–169.
 • Pułaski M., Prof. ph. dr Jaroslav Valenta, DrSc (1930–2004), Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 12 (2004), s. 7–9.
 • Valenta J., Czeski medal dla polskiego jubilata!, Kurier Praski 1997, nr 5, s. 10.
 • Valenta J., Sládek Z., [Stanowisko w sprawie artykułu W. Balceraka, „Polityka Polski wobec Czechosłowacji w okresie kryzysu monachijskiego”, ogłoszonego w Studia Historica Slavo- Germanica 8 (1979)], Przegląd Historyczny 73 (1982), z. 1–2, s. 169–171.
 • Valenta J., Zakręty drogi życiowej historyka, Głos Ludu 1991.
 • Wandycz P., Jaroslav Valenta, Zeszyty Historyczne 148 (2004), s. 199–200.
 • Wandycz P., The twilight of French Eastern alliances 1926–1936. French-Czechoslovak-Polish relations from Locarno to the remilitarization of the Rhineland, Princeton, cop. 1988.
 • Zgórniak M., Jaroslav Valenta (27 X 1930–24 II 2004), Rocznik PAU 2003/2004, s. 243–245.
 • http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10114,nr-8–92003.print [dostęp z dn. 10.08.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38a90686-97ec-4c0c-88ae-35adb0f375f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.