PL EN


2013 | 58 | 5 (352) | 119-132
Article title

Znaczenie kontrasygnaty przy zawieraniu umów przez jednostki samorządu terytorialnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Significance of Countersignature in the Case of Concluding Contracts by Local Self-Government Units
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is dedicated to the issue of countersigning of some legal proceedings by the treasurer of a local self-government unit. Since municipalities are a frequent participant in civil-law proceedings, the issue is very important from both theoretical and practical perspective. The author pays particular attention to the significance of countersignature as for the validity and effectiveness of legal proceedings, he also discusses issues related to conclusion of agreements. This is justified by the scale and importance of bilateral proceedings. However, many issues related to conclusion of agreements can be applied in the field of all legal proceedings, including unilateral.
Keywords
Year
Volume
58
Issue
Pages
119-132
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
References
 • Kosiba A. 2002. „Zakres prawa pierwokupu w ustawie o gospodarce nieruchomościami”. Rejent 7 : 82.
 • Kuniewicz Z. 2003. „Reprezentacja gminy przez pełnomocnika (uwagi na tle art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)”. Radca Prawny 5.
 • Ciąglewicz-Miśta A. 2013. „Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta do umocowania innych osób”. Finanse Publiczne 2.
 • Czarnow S. 2010. „Kontrasygnata – martwa instytucja?”. Finanse Komunalne 11 : 16-17.
 • Jagoda J. 2005. W Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, 366. Kraków.
 • Bandarzewski K. 2004. W Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, 335. Warszawa.
 • Bitner M. 2008. „Udzielanie poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego – zagadnienia publicznoprawne”. Samorząd Terytorialny 10 : 24-25.
 • Oleszko A. 1992. „Odpowiedź na pytanie”. Rejent 2 : 129-130.
 • Robaczyński W. 2007. „Podpis własnoręczny w prawie cywilnym – wybrane problemy”. Kontrola Państwowa 6 : 119 i n.
 • Radwański Z. 2002. W System prawa prywatnego, tom 2. W Prawo cywilne. Część ogólna, pod. red. Z. Radwańskiego, 126. Warszawa.
 • Oleszko A. 2001. „Uchybienia formalne aktu notarialnego w świetle doświadczeń nadzoru samorządu notarialnego”. Rejent 5 : 57-58.
 • Oleszko A. 1993. „Wnioski o dokonanie wpisu prawa w księdze wieczystej zawarte w aktach notarialnych”. Rejent 10 : 23.
 • Kosikowski C. 2010. Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 558. Warszawa.
 • Szostak R. 2010. „Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej”. Zamówienia Publiczne. Doradca 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38ae179e-5fed-4932-a71b-de89518e82e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.