PL EN


2014 | 1(35) | 117-122
Article title

Socioeconomic Status of MS Patients in the Podkarpackie Voivodship — a Pilot Study

Title variants
PL
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób chorych na SM w województwie podkarpackim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of the nervous system. There are approximately 2 million people suffering from MS worldwide. Poland belongs to the countries with high MS incidence and presently the estimated number is 60 000. The neurologic deficiencies occurring in result of the disease have a negative impact on many aspects of life, including professional life. The aim of the study was to evaluate the socioeconomic status of the MS patients in the Podkarpackie Voivodship. The study covered 25 MS cases from the Podkarpackie Voivodship. In all cases, MS was diagnosed by a specialist. A survey consisting of 40 single-choice questions was designed for the purposes of the study. The analysis of the data obtained from the survey indicated that the majority of the MS patients are professionally inactive which has a negative impact on their economic status. The ability to work and perform ADLs decreases in patients aged 40 or more. The self-service functions and the abilities to perform housework also deteriorate with time. The patients require assistance and care from others.
PL
Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba układu nerwowego. Na świecie żyje około 2 milionów osób ze stwardnieniem rozsianym. Polska należy do strefy o wysokiej częstotliwości występowania tej choroby. Szacuje się, że w Polsce jest obecnie ok. 60 tysięcy chorych. Powstające wraz z postępem choroby deficyty neurologiczne negatywnie wpływają na wiele aspektów życia, w tym możliwości pracy zarobkowej. Celem badania była ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane zamieszkałych w województwie podkarpackim. Badaniu poddano 25 osób zamieszkujących województwo podkarpackie chorych na stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM). Do badania włączane były osoby z diagnozą postawioną przez lekarza specjalistę. W badaniu wykorzystano autorską ankietę utworzoną na potrzeby badania zawierającą 40 ponumerowanych pytań jednokrotnego wyboru. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano iż większość badanych osób chorujących na SM jest nieaktywnych zawodowo, co pogarsza ich status materialny. Zdolność do pracy oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności badanej grupy pogarsza się po 40 roku życia. Wraz z okresem trwania choroby pogarszają się funkcje samoobsługowe oraz związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Chorzy wymagają pomocy i opieki innych osób. W dalszych badaniach poszerzona zostanie grupa badawcza oraz, uwzględnione: stopień niepełnosprawności pacjentów i czas trwania choroby.
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszów
 • Reh-MediQ Medical Rehabilitation Centre in Tyczyn
 • University of Management and Administration in Zamość
author
 • University of Management and Administration in Zamość
 • University of Life Sciences in Lublin
 • Reh-MediQ Medical Rehabilitation Centre in Tyczyn
 • Reh-MediQ Medical Rehabilitation Centre in Tyczyn
References
 • Belniak, E., and H. Bartosik-Psujek. 2010. Stwardnienie rozsiane. Trudne pytania i trudne odpowiedzi. Warszawa: i-medica.
 • Benz, C. 2004. SM i Ty. Jak żyć ze stwardnieniem rozsianym. Translated by P. Kozowski. 2nd ed. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
 • Cendrowski, W.S. 1986. Choroby demielinizacyjne. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Czarnecka, I. 2007. SM i… rodzina. Podstawowe informacje o stwardnieniu rozsianym, Jak Żyć z SM. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
 • Forsythe, E. 1986. Jak żyć ze stwardnieniem rozsianym? Translated by P. Słomski. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Groetzinger, D. 2009. Stwardnienie rozsiane. Konsekwencje dla ciebie i twoich bliskich. Translated by A. Olejniczak. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
 • Kozubski, W., and P.P. Liberski. 2014. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. t. 2. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Miller, S. 2006. SM i… praca. Podstawowe informacje o stwardnieniu rozsianym. Translated by I. Odrobińska, Jak Żyć z SM. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
 • Ochojska, D. 2000. Stwardnienie rozsiane i rodzina. Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinach osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Szafraniec, L., and J. Czernicki. 1998. “Społeczne wyznaczniki jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym i ich wpływ na poczucie komfortu psychicznego.” Postępy Rehabilitacji (2): 51–57.
 • Ugniewska, C. 1998. Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Woszczak, M. 2005. “Postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym.” Polski Przegląd Neurologiczny no. 1 (3): 130–133.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38c61c48-8d72-4421-b9c5-e58794d21839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.