PL EN


2011 | 2(8) | 15-26
Article title

Doświadczenie codzienności w dramacie polskim po 1989 roku

Content
Title variants
EN
The Experience of Everyday Life in Polish Drama after 1989
Languages of publication
Abstracts
EN
In Polish drama published after 1989, everyday life is often presented as the fundamental measure of the heroes’ existence. The authors present the changes in the everyday life order, they underline oppressive and overwhelming character of common experiences, they present difficult, aggressive interpersonal relations. For example, in many texts the unavoid-able elements of the everyday life of the heroes are negligence, harms and even crimes. This way of representing everyday life, usually based on traditional mimetic techniques, does not create an idyllic image of everyday life.
Contributors
References
 • Amejko L., 2006, Greta, „Dialog”, nr 8.
 • Bieniasz S., 2001, Transfer, „Dialog”, nr 10.
 • Bizio K., 2000, Porozmawiajmy o życiu i śmierci, „Dialog”, nr 12.
 • Bolecki W., Nycz R., red., 2007, Literackie reprezentacje doświadczenia, Warszawa.
 • Borkowska G., 2007, Życie codzienne jako kategoria literacka i badawcza (rekonesans), w: Borkowska G., Mazur A., red., Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współ-czesności. Opole.
 • Bukowski M., 1998, Truposz, „Dialog”, nr 8.
 • Cabianka M., 2004, Delfiny i spodouste, „Dialog” 2004, nr 2–3.
 • Cabianka M., 2006, Świat według Ha!artu, „Dialog”, nr 9.
 • Czapliński P., 2004, Socjoza. O brutalizmie z perspektywy widza, w: Czapliński P., Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków.
 • Drewniak Ł., 2006, Polski Matrix, „Dialog” 2006, nr 4.
 • Harasimowicz C., 2000, 10 pięter, „Dialog”, nr 3.
 • Imielska M., 2002, Chciałam ci tylko powiedzieć, „Dialog”, nr 5–6.
 • Kędzierzawski W., 2009, Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury, Opole.
 • Koterski M., 1998, Nas troje, „Dialog”, nr 2.
 • Latawiec K., 2010, Między brutalizmem a sentymentalizmem. Obraz codzienności w nowej dramaturgii, w: Baluch W., red., Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości. Kraków.
 • Man T., 2006, 111, w: Sułek H., red., Made in Poland: dziewięć sztuk teatralnych z Polski, t. 2. Kraków.
 • Mossakowski P., 1997, Wieczory i poranki, „Dialog”, nr 2.
 • Mossakowski P., 2000, Przetarg, „Dialog”, nr 10.
 • Myśliwski W., 2000, Requiem dla gospodyni, „Dialog”, nr 10.
 • Nawrocki G., 1995, Młoda śmierć, „Dialog”, nr 8.
 • Nowakowski D., 2007, Ketchup Schroedera, Warszawa.
 • Nycz R., 2006, O nowoczesności jako doświadczeniu – uwagi na wstępie, w: Nycz R., Zeidler- Janiszewska A., red., Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków.
 • Nycz R., 2007, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, w: Bolecki W., Nycz R., red., Literackie reprezentacje doświadczenia, Warszawa.
 • Owsiany M., 2002, Zastępstwo, „Dialog”, nr 11.
 • Owsiany M., 2005, Komponenty, w: Gańczarczyk I., Niziołek G., Gang Bang (Paweł Sala), Kom-ponenty (Małgorzata Owsiany), Nocny autobus (Michał Walczak). Antologia dramatów, Kraków.
 • Pruchniewski M., 2003, Łucja i jej dzieci, w: Sułek H., red., Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne: antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, Kraków.
 • Ratajczakowa D., 2004, Reality drama, „Dialog” nr 7.
 • Rudowski K., 2001, Cz@t, „Dialog”, nr 2.
 • Sala P., 2005, Szwaczki, „Dialog”, nr 11.
 • Stasiuk A. 2000, Muchy, „Dialog”, nr 4.
 • Walczak M., 2004, Kopalnia, „Dialog”, nr 8.
 • Waldenfels B., 1993, Pogardzana doxa. Husserl i trwający kryzys zachodniego rozumu, tłum. La-chowska D., w: Krasnodębski Z., Nellen K., red. Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki spo-łeczne, Warszawa.
 • Wróbel A., 1999, Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci, „Dialog”, nr 4.
 • Zawistowski W., 2003, Dobry adres, „Dialog”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38c8be5d-6d24-48a8-9e11-adc4c78e3044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.