PL EN


2016 | 2(18) | 145-155
Article title

Wielojęzyczna Polska – język romski w kontakcie z polszczyzną

Content
Title variants
EN
Poland as a multilingual country – Romani language in contact with Polish language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There are a wide range of minority languages in Poland – including such languages as Karaite, Lemko and Romani. Polish and international linguists have been studying such minority lan- guages and their relationship with Polish recently, but a lot remains to be done. Such languages are extremely valuable and they must be regarded by the Polonistic linguists as of importance. The article discusses in particular the case of the Romani language. The specifics of the relationship between Polish and Romani languages are discussed in comparison with the relationship between Polish and other languages in Poland.
Keywords
Contributors
References
 • Austin Peter K., McGill S., eds., 2012, Endangered Languages Vol. III: Language Planning and Case Studies in Revitalization, New York.
 • Bartosz A., 1981, Carpathian Gypsies and the Rural Community, „Ethnologia Polona”, nr 7.
 • Bartosz A., 2011, Amen Roma. My Romowie, Tarnów.
 • Bladycz R., 2006, Polsko historia. Perunoskro firba. Perun’s tree, Wrocław.
 • Bömelburg H.J., 2016, Polens plurales und multikulturelles Erbe, w: Deutsches Polen‑Institut Darmstadt, Hrsg., Jahrbuch Polen 2016: Minderheiten, Wiesbaden.
 • Chazbijewicz S., 2010, Tatarzy, w: Dudra S., Nitschke B., red., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków.
 • Czerwiński T., 2013, Polska wielu kultur i religii, Warszawa.
 • Dębicki E., 1993, Teł nango boliben. Pod gołym niebem, Szczecin.
 • Dudra S., Kubiak R., 2010, Karaimi, w: Dudra S., Nitschke B., red., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2015, Struktura narodowo‑etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, http://stat.gov. pl/spisy‑powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura‑narodowo‑etniczna‑jezykowa‑i-wyznaniowa­‑ludnosci­‑polski‑nsp-2011,22,1.html [dostęp: 8.04.2016].
 • Godlewska‑Goska M., Kopańska J., 2011, Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów, Warszawa.
 • Hornsby M., 2015, Revitalizing Minority Languages. New Speakers of Breton, Yiddish and Lemko, London.
 • Kaluza A., Loew P.O., 2016, Nationale und ethnische Minderheiten in Polen. Ein Überblick, w: Deutsches Polen­‑Institut Darmstadt, Hrsg., Jahrbuch Polen 2016: Minderheiten, Wiesbaden.
 • Kizilov M., 2015, The Sons of Scripture. The Karaites in Poland and Lithuania in the Twentieth Century, Warsaw–Berlin.
 • Klich E., 2011 [1927], Wpływ języka polskiego na dialekty cyganów polskich, w: tegoż, O polszczyźnie i cygańszczyźnie, wstęp i oprac. Walczak B., Poznań.
 • Klich E., 1927, Fonetyka cygańszczyzny rabczańskiej, w: Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski, Kraków.
 • Kowarska A.J., 2005, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa.
 • Lubecka A., 2005, Tożsamość kulturowa Bergitka Roma, Kraków.
 • Matras Y., 1999, The Speech of the Polska Roma: Some Highlighted Features and Their Implications for Romani Dialectology, „Journal of the Gypsy Lore Society”, No. 9/1.
 • Matras Y., 2002, Romani. A Linguistic Introduction, Cambridge.
 • Milewski J., oprac., 2012, Edukacja dzieci romskich. Praktyczny informator dla rodziców. Broszura pe Romane Dada. Broszura perdało Romane Dada, przeł. [dla dialektu Polska Roma] Gierliński K., [dla dialektu Bergitka Roma] Mirga J., Radom.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), 2016, Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/ charakterystyka‑mniejs/6480,Charakterystyka‑mniejszosci­‑narodowych­‑i-etnicznych­‑w-Pol sce.html#karaimi [dostęp: 8.04.2016].
 • Mirga T., 1994, Czemu tak? Soské kawka?, Podkowa Leśna.
 • Mirga J., 2009, Słownik romsko‑polski, Tarnów.
 • Misiak M., 2012, 60 lat po wysiedleniu – Łemkowie wobec swojej mowy. Ujęcie socjolingwistyczne, w: Elikowska‑Winkler M., red., Sorben (Wenden) und Lemken. Ethnische Minderheiten in Brandenburg und Polen. Serby a Łemki. Etniske mjeńšyny w Bramborskej a Pólskej, Cottbus/Chóśebuz.
 • Mroz L., 1979, Les Chaladytka Roma tsiganes de Pologne, „Études tsiganes”, nr 1.
 • Nikitorowicz J., 2010, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot.
 • Parno Gierliński K., 2006, Historia Polskakri. Perunoskro rukh. Perun’s tree, Wrocław.
 • Parno Gierliński K., 2007, Miri szkoła. Romano elementaro, Gorzów Wielkopolski.
 • Parno Gierliński K., 2008, Miri szkoła. Romani elementaro, Kostrzyn nad Odrą.
 • Sulimowicz A., 1999, Wpływ Tadeusza Kowalskiego na rozwój życia kulturalnego w Łucku i Haliczu, Kraków.
 • Sulimowicz A., 2001, Język karaimski. Starania o jego zachowanie, „Języki Obce w Szkole”, nr 6.
 • Tabaczyk K., 2008, Romowie na Ziemi Pyrzyckiej – Lowarzy, Pyrzyce.
 • Thomason S.G., Kaufman T., 1988, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics, Berkeley–Los Angeles.
 • UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 2003, Language Vitality and Endangerment, Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38c92566-f8d2-42ff-9fca-7d277c934505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.