PL EN


2012 | 3(26) | 128–149
Article title

Aspekty metodologiczne dysertacji doktorskiej pt.: Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego

Authors
Title variants
EN
Methodological framework of the doctoral dissertation: “Relations of the European Union with the South Caucasus countries”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule w skrótowy sposób przedstawiona została tematyka dysertacji doktorskiej Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego. Wskazane zostało uzasadnienie wyboru tematu dysertacji oraz jej podstawowe założenia. Główna część artykułu poświęcona jest przedstawieniu teorii i metod w niej zastosowanych. Podstawowymi teoriami zastosowanymi w pracy są: neoliberalizm i neorealizm a głównymi metodami: metoda historyczna, metoda neoinstytucjonalna w odmianie historycznej, metoda komparatywna oraz metoda symulacyjna. Wskazane zostały przyczyny, dla których został dokonany wskazany wybór, jak również sposoby zastosowania wspomnianych teorii i metod i efekty ich zastosowania po dokonaniu wstępnej analizy zjawisk opisywanych w przedstawianej dysertacji doktorskiej. Ostatnia część zawiera krótki opis przeprowadzonej kwerendy materiałów źródłowych oraz wnioski, co do możliwości podjęcia wspomnianego tematu w dysertacji doktorskiej.
EN
The article briefly presents the subject matter of the doctoral dissertation entitled “Relations of the European Union with the South Caucasus countries”, describing its rationale and premise. Main part of the article is devoted to the theoretical and methodological framework of the dissertation. The thesis is founded on the neoliberal-neorealist framework, and uses neoinstitutionalist/historical institutionalist, comparative and simulation methods. These theoretical and methodological choices are explained in the article, as well as the manner in which the approaches are applied in the dissertation, and expected outcomes of their adoption. The article concludes with a description of the sources available on the subject and assessment of the subject matter feasibility for a doctoral dissertation.
Year
Issue
Pages
128–149
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
  • Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.
  • Keohane R., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World political economy, Princeton 2005.
  • Keohane R., Nye J. Jr, Power and interdependence: World Politics in Transition, Boston 1977.
  • Tenerowicz R., Racjonalistyczne teorie stosunków międzynarodowych. Podobne czy różne?, [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce. Tom 1, A. Dąbrowski, W. Jakubowski, M. Krzysztoszek (red.), Warszawa 2012.
  • Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
  • Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Studia europejskie – dyscyplina badań i kierunek kształcenia, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red), Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38cc9371-c658-44fd-8e89-965c5469c007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.