PL EN


2017 | 8 | 2 | 102-110
Article title

Znaczenie symulacji komputerowych w nauczaniu energoelektroniki

Content
Title variants
The Importance of Computer Simulation in Teaching of Power Electronics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Energoelektronika jest jednym z ważniejszych przedmiotów, których uczą się przyszli inżynierowie elektrycy. Wymaga on od studentów znajomości różnych dziedzin techniki. Przedmiot ten w zakresie praktycznym charakteryzuje się dużymi wymaganiami odnośnie do zapewnienia właściwych warunków nauczania, wysokimi kosztami realizacji, drogim i specjalistycznym sprzę-tem laboratoryjnym. Ze względu na przedstawione problemy w nauczaniu złożonych układów energoelektronicznych wymaga się stosowania badań symulacyjnych. Nie każdy program symulacyjny, zwłaszcza stosowany wcześniej w elektronice, można wykorzystać w energoelektronice. W opracowaniu pokazano przykłady praktycznego wykorzystania badań symulacyjnych oraz korzyści i ograniczenia, jakie niosą one ze sobą.
EN
The power electronics is one of the most important subjects for future electrical engineers. It is a difficult subject requiring from students the knowledge of: circuit theory, electronics, energy, electric drive and control theory. The complex systems of power electronics require simulation studies in the teaching process. Not every simulation program, previously used in electronics, can be used in power electronics. One of the recommended programs is the PSIM, which includes interface library tailored to the needs of the user and power electronics. The paper presents exam-ples of practical use of the simulation program and the benefits and limitations eventuate from its use.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
102-110
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej, Polska
author
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej, Polska
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej, Polska
References
  • Głowacz, Z., Kuraś, J. (2006). Symulacja układów elektromechanicznych zelementami półprzewodnikowymi z zastosowaniem pakietu Simulink. W: IV Konferencja Naukowa „Modelowanie i symulacja” (s. 132–137). Kościelisko,
  • Iwan, K., Chrzan, P.J., Łuszcz, J. (2004). Zaawansowane symulacje układów przekształtnikowych z zastosowaniem symulatora TCad 7. Przegląd Elektrotechniczny, 10, 928–930.
  • Mehar, H. (2013). The Case Study of Simulation of Power Converter Circuits Using PSIM Software in Teaching. American Journal of Educational Research, 1 (4), 137–142.
  • Mysiak, P. (2010). Wielopulsowe prostowniki diodowe z dławikami blokującymi wyższe harmoniczne prądu. Gdynia: Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Mysiak, P., Śleszyński. W., Cichowski. A. (2016). Experimental Test Results of the150kVA 18-Pulse Diode Rectifier with Series Active Power Filter. W: 10th International Conference on Campatibility, Power Electronics and Power Engineering CPE-POWERENG (s. 380–383).
  • Szabłowski, S. (2016). Badania symulacyjne w nauczaniu energoelektronik. Dydaktyka Informatyki, 11, 132–137.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38d4c592-50ce-4667-8ca4-ba142abb0922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.