PL EN


2014 | 201 | 72-85
Article title

Wpływ polityki rachunkowości w obszarze aktywów obrotowych na treść informacyjną sprawozdań finansowych- wybrane problemy

Content
Title variants
EN
The Impact of Accounting Policy in the Area of Current Assets on the Content of the Financial Statements-Selected Problems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Under the conditions of globalization, increasing competition requirements in terms of quality, timeliness of information recognized by the accounts are constantly increasing. Accounting focuses attention on faithful and reliable reflecting the material and financial position. The basic form of communication with the outside companies is financial statements. The usefulness of the information contained in these reports is dependent on the correct selection accounting rules. Accounting policy is determined by the provisions of the accounting law and the general accounting principles that determined organization of accounting in the company. The task of accounting policy is to safeguard the interests of the company and meet the information needs of internal and external users of accounting information to be provided by the customer in the form of financial statements. The main purpose of the article was to present the impact of accounting rules in the area of the current assets in the financial result and the content of the financial statements.
Year
Volume
201
Pages
72-85
Physical description
Contributors
References
  • Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
  • Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa 2009.
  • Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości- uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości, w: Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, KUL, Lublin 2012.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011. Część A - Założenia koncepcyjne i wymogi, t. I, SKwP, Warszawa 2012.
  • Mikulska D.A., Polityka rachunkowości jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w: Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty, red. D.A. Mikulska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
  • Śnieżek E., Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38d604b5-bbb0-49b3-a386-8a75d82ba798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.