PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 142-158
Article title

Stanowisko Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w sprawie istotnych zagadnień dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3480)

Content
Title variants
EN
Position of the Insolvency Department of the Allerhand Institute regarding relevant aspects of the draft bill – Insolvency Law Act and a few other Acts (print no. 3480)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uchwalona nowelizacja Prawa upadłościowego zasadniczo wchodzi w życie 24 marca 2020 roku. Wyjątkiem jest przepis dotyczący rejestru zadłużonych, który wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r. Polska była zobowiązana do wprowadzenia centralnego rejestru upadłości do 26 czerwca 2018 r., jednak do jesieni rejestr nie powstał. Ratio legis tej nowelizacji było uproszczenie upadłości konsumenckiej i dostosowanie regulacji pre-packu czyli przygotowanej likwidacji do prawa europejskiego i poprawienie pre-packu. Poniżej przedstawione zostało stanowisko Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda wobec projektu nowelizacji w zakresie prepacku. Zostało ono zgłoszone w toku procesu legislacyjnego i generalnie nie zostało uwzględnione. W przekonaniu autorów stanowiska dostosowanie do prawa europejskiego opiera się na metodycznym błędzie a nowelizacja zamiast zoptymalizować przygotowaną likwidację utrudni ją lub wręcz wyeliminuje.
EN
The Insolvency Department of the Allerhand Institute was involved as an expert institution in the work of the Polish Parliament relating to the amendment of insolvency law that will enter into force in March 2020. The Allerhand Institute criticized the implementation of Art. 23(1) of the Labour Code (protection of employees in case of a transfer of a company) to a pre-pack procedure. The Institute expects a strong limitation of the pre-pack after the amendment’s entry into force.
Contributors
author
  • przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda
author
  • wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda
  • wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda
  • członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda
  • sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38dd53df-d36b-4db6-ba60-a12f4c9d0c4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.