PL EN


2017 | 4(25) |
Article title

„Gdy macie babcie – to się nie trapcie”, czyli o roli dziadków w rodzinie

Content
Title variants
EN
‘As long as you have grandmothers – do not panic’, or on the role of grandparents in the family
Languages of publication
Abstracts
PL
Dziadkowie to przedstawiciele najstarszego rodzinnego pokolenia, swoisty pomost pomiędzy przeszłością a przyszłością. Dla młodszych generacji stanowią często wsparcie: ekonomiczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Służą nieocenioną pomocą w sytuacjach kryzysowych. Szczególna więź łączy ich z pokoleniem wnuków. Widzą w nich przedłużenie własnego życia i budują z nimi wyjątkowe relacje emocjonalne. Pełnienie funkcji aktywnych dziadków daje im możliwość czerpania satysfakcji, odmłodzenia, poczucia bycia ważnymi oraz potrzebnymi. Rola dziadków wymaga również doskonalenia się, swoistej edukacji. Bez stosownej refleksji można bowiem, będąc babcią i dziadkiem, popełniać szereg błędów.
EN
Grandparents are the representatives of the eldest generation in the family, constituting a sort of bridge between the past and the future. They frequently provide financial, protective and educational support to the youngest generation. They also provide invaluable help in critical situations. There exists an extraordinary bond between them and their grandchildren. Grandparents view them as a continuation of their own lives and establish exceptional emotional relationships with them. Their performance of the role of active grandparents boosts their satisfaction, makes them feel younger, important and needed. The role of grandparents also requires constant self-improvement as well as special education. Without relevant reflection, though, grandparents may commit one mistake after another.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38ee19b1-1164-4e1b-a026-0144ac00c3aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.